Tečaj za začetnike v stroki – Modul 2: Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z osnovami varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.

CILJ: Udeležence seznaniti s teoretičnimi osnovami in praktičnimi postopki varovanja in zaščite gradiva ter prikazati, kako lahko manjše posege na knjižničnem gradivu opravijo sami.

VSEBINA:

 • identifikacija različnih vrst črnil, papirja ter njihova trajnost;
 • sestavni deli knjige, knjižne vezave;
 • vzroki poškodb gradiva;
 • optimalni pogoji hranjenja različnih vrst nosilcev informacij;
 • pravilno opremljanje knjižničnega gradiva;
 • primerna zaščitna sredstva za posamezne vrste nosilcev informacij;
 • naravne katastrofe: poglavitne poškodbe pri poplavi, požaru;
 • delovanje v primeru naravnih nesreč;
 • digitalizacija knjižničnega gradiva – izbor in priprava gradiva za digitalizacijo;
 • čiščenje in manjši posegi na novejšem knjižničnem gradivu – kaj lahko naredimo sami (in česa ne);
 • obisk restavratorske delavnice.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktični prikazi

GRADIVO:

 Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva

IZVEDBA: dr. Jasna Malešič, Andreja Kozjek, Andrej Štolfa

KOTIZACIJA: 70 €