Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice (tečaj v spletnem okolju)

Modul 1 bomo izvedli v spletnem okolju, udeleženci se prijavijo na tečaj, vsa ostala navodila in pogoje za udeležbo na tečaju bodo dobili na elektronski naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi.

Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.

CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami knjižničarske stroke, razvojem in delovanjem slovenskega knjižničnega sistema, značilnostmi posameznih vrst knjižnic, osnovami izposoje gradiva in dela z uporabniki, elektronskimi informacijskimi viri in njihovo uporabo, osnovami opisne in vsebinske obdelave knjižničnega gradiva ter zgodovino knjige in knjižnic.

VSEBINA:

 •   knjižničarska stroka in knjižničarji;
 •   vrste knjižnic, njihove naloge in delovanje;
 •   zgodovina knjige in knjižnic;
 •   informacijska služba in uporaba informacijskih virov;
 •   izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke;
 •   inventarizacija in oprema knjižničnega gradiva;
 •   opisna in vsebinska obdelava knjižničnega gradiva;
 •   bibliografija;
 •   odpis knjižničnega gradiva;
 •   družbena omrežja in knjižnice;
 •   delo z uporabniki.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve

Izpitna vprašanja za opravljanje bibliotekarskega izpita za knjižničarja

GRADIVA:

Knjižnično gradivo, knjižnice in knjižnični sistem

Notranja organizacija in delo knjižnic

Informacijska služba in uporaba informacijskih virov

 

IZVEDBA: dr. Melita Ambrožič, Milena Bon, Srečko Bončina, Irena Kavčič, Nataša Knap, Urša Kocjan, Tereza Poličnik-Čermelj, Eva Potisek, mag. Darija Rozman, mag. Marijan Rupert, Irena Sešek, Metka Sternad, Gregor Škrlj, Damjana Vovk

KOTIZACIJA: 210 €