Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita.

CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit.

VSEBINA:

 • ustavna in državna ureditev Republike Slovenije;
 • zakonodaja s področja delovnih razmerij;
 • specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev;
 • specialna zakonodaja s področja knjižničarstva;
 • specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic;
 • ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema;
 • profesionalna etika.

NAČIN IZVEDBE: predavanja

Vsebina in katalog znanj za splošni del bibliotekarskega izpita

Ustavna in državna ureditev Republike Slovenije

Zakonodaja s področja delovnih razmerij

Specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev

Specialna zakonodaja s področja knjižničarstva

Specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic

Ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema

Profesionalna etika

IZVEDBA: Tomaž Bešter, Katarina Kač, mag. Tatjana Likar (Ministrstvo za kulturo RS), Mojca Žuželj Ogrizek (Univerzitetna knjižnica Maribor)

KOTIZACIJA: 140 €


 • Datumi tečaja

 • sep.
  10 - 11
  Ni mest
  od 09:00 do 16:30
  NUK, Leskoškova 12
  Dodaj v koledar