Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita.

CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit.

VSEBINA:

  • ustavna in državna ureditev Republike Slovenije;
  • zakonodaja s področja delovnih razmerij;
  • specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev;
  • specialna zakonodaja s področja knjižničarstva;
  • specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic;
  • ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema;
  • profesionalna etika.

NAČIN IZVEDBE: predavanja

GRADIVA:

Vsebina in katalog znanj za splošni del bibliotekarskega izpita

Ustavna in državna ureditev Republike Slovenije

Zakonodaja s področja delovnih razmerij

Specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev

Specialna zakonodaja s področja knjižničarstva

Specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic

Ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema

IZVEDBA: Katarina Kač, mag. Tatjana Likar (Ministrstvo za kulturo RS), Mojca Žuželj Ogrizek (Univerzitetna knjižnica Maribor)

KOTIZACIJA: 140 €