Mentorsko delo in podpora kandidatom v času priprave na bibliotekarski izpit

Tečaj je namenjen mentorjem kandidatov za bibliotekarski izpit.  

CILJI: Udeležence seznaniti z nalogami in vlogo mentorja v času strokovnega usposabljanja kandidata in pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit.

VSEBINA:

  • splošno o mentorstvu ter vlogi in nalogah mentorja;
  • priprava programa in spremljanje strokovnega usposabljanja kandidata na delovnem mestu;
  • prijava teme pisne naloge kandidata za bibliotekarski izpit za bibliotekarja;
  • dnevnik strokovnega usposabljanja kandidata;
  • spremljanje ter pomoč kandidatu pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit;
  • priprava poročila o strokovnem usposabljanju kandidata;
  • prikaz primerov prijave na bibliotekarski izpit, programa strokovnega usposabljanja in ustrezno pripravljenega dnevnika strokovnega usposabljanja;
  • vprašanja udeležencev.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, razprava

IZVEDBA: dr. Melita Ambrožič, Nataša Knap, Polona Marinšek

KOTIZACIJA: /