Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit

17. junija 2020 bomo tečaj izvedli na daljavo z uporabo spletne platforme Zoom. Prijavljeni udeleženci bodo vsa potrebna navodila za udeležbo prejeli 2 dneva pred tečajem na svoj e-naslov.

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja, in njihovim mentorjem.

CILJ: Udeležence seznaniti s formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati in njihovi mentorji upoštevati pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit.

VSEBINA:

 • splošno o pisni nalogi;
 • vsebina in oblika pisne naloge;
 • citiranje in navajanje virov v pisni nalogi;
 • najpogostejše napake pri pripravi pisne naloge;
 • vloga mentorja v postopku priprave in oddaje pisne naloge;
 • vprašanja udeležencev.

NAČIN IZVEDBE: predstavitve, diskusija

IZVEDBA: dr. Melita Ambrožič, Nataša Knap

KOTIZACIJA: /


 • Datumi tečaja

 • sep.
  16
  Še 26 mest
  od 10:00 do 14:00
  NUK, Leskoškova 12
  Dodaj v koledar

Prijavi se