Izobraževanje za začetnike v stroki

Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja. Priporočljiva je tudi udeležba mentorjev kandidatov za bibliotekarski izpit. CILJ: Udeležence seznaniti s formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati in njihovi mentorji upoštevati pri pripravi pisne naloge za...

Prvi prihajajoči termin: 22. junij 2021 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


Mentorsko delo in podpora kandidatom v času priprave na bibliotekarski izpit

Tečaj je namenjen mentorjem kandidatov za bibliotekarski izpit.   CILJI: Udeležence seznaniti z nalogami in vlogo mentorja v času strokovnega usposabljanja kandidata in pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit. VSEBINA: splošno o mentorstvu ter vlogi in nalogah mentorja; priprava programa in spremljanje strokovnega usposabljanja...

Prvi prihajajoči termin: 14. september 2021 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita. CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit. VSEBINA: ustavna in državna ureditev Republike Slovenije; zakonodaja s področja delovnih razmerij; specialna zakonodaja s področja delovanja...

Prvi prihajajoči termin: 9. september 2021 ob 09:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice (tečaj v spletnem okolju)

Modul 1 bomo izvedli v spletnem okolju, udeleženci se prijavijo na tečaj, vsa ostala navodila in pogoje za udeležbo na tečaju bodo dobili na elektronski naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi. Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna. CILJ: Udeležence...

Prvi prihajajoči termin: 20. september 2021 ob 09:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


Tečaj za začetnike v stroki – Modul 2: Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z osnovami varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna. CILJ: Udeležence seznaniti s teoretičnimi osnovami in praktičnimi postopki varovanja in zaščite gradiva ter prikazati, kako lahko manjše posege na...

Prvi prihajajoči termin: 7. oktober 2021 ob 09:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...