Vaje iz katalogizacije monografskih publikacij

Tečaj je namenjen predvsem bodočim aktivnim udeležencem sistema COBISS.SI, priporočljiv pa je tudi za delo v pasivnem okolju sistema. 

POGOJI UDELEŽBE: opravljen tečaj Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (NUK).

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo monografskih publikacij v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:  

  • bibliografski zapisi za monografske publikacije v tiskani in elektronski obliki;
  • normativni zapisi.

NAČIN IZVEDBE: vaje

Tečaj je priporočljivo obiskati takoj po opravljenem tečaju Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI.

IZVEDBA: Irena Kavčič, Aljoša Pelhan, Suzana Šulek, Darko Vrhovšek

KOTIZACIJA: 70 €