Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo sodelovali pri redakciji baze podatkov CONOR.SI v sistemu COBISS.SI.

POGOJI UDELEŽBEUdeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno kreiranje popolnih normativnih zapisov in za redakcijo že obstoječih normativnih zapisov v bazi podatkov CONOR.SI s poudarkom na oblikovanju normativne točke dostopa za osebno ime.

VSEBINA:

  • izbira imena za normativno točko dostopa za osebno ime;
  • oblikovanje normativne točke dostopa za osebno ime;
  • variantne in sorodne točke dostopa;
  • format COMARC(A).

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za udeležbo na tečaju Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR (IZUM).

IZVEDBA: Irena Kavčič, Suzana Šulek, Valentina Velkavrh

KOTIZACIJA: 70 €


  • Datumi tečaja

  • nov.
    19
    Še 1 mesto
    od 09:00 do 16:30
    Računalniška učilnica, Turjaška 1
    Dodaj v koledar

Prijavi se