Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo sodelovali pri redakciji baze podatkov CONOR.SI v sistemu COBISS.SI.

POGOJI UDELEŽBEUdeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno kreiranje popolnih normativnih zapisov in za redakcijo že obstoječih normativnih zapisov v bazi podatkov CONOR.SI s poudarkom na oblikovanju normativne točke dostopa za osebno ime.

VSEBINA:

 • izbira imena za normativno točko dostopa za osebno ime;
 • oblikovanje normativne točke dostopa za osebno ime;
 • variantne in sorodne točke dostopa;
 • format COMARC(A).

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za udeležbo na tečaju Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR (IZUM) in udeležbo na Tečaju za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije (NUK).

IZVEDBA: Irena Kavčič

KOTIZACIJA: 70 €


 • Datumi tečaja

 • nov.
  16
  Še 15 mest
  od 09:00 do 15:00
  Spletni tečaj (ZOOM)
  Dodaj v koledar

Prijavi se