Navedba sestankov v bibliografskem zapisu

Tečaj je namenjen katalogizatorjem, ki obdelujejo bibliografske vire, vezane na sestanke.

POGOJ UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

CILJ: Osvežitev poznavanja pravil za katalogizacijo bibliografskih virov, vezanih na sestanke, in udeležence seznaniti z novostmi.

VSEBINA:

  • podatek o sestanku v bibliografskem opisu;
  • normativna, variantna in sorodna točka dostopa za sestanek v normativnem zapisu za sestanek in v bibliografskem zapisu.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

IZVEDBA: Suzana Šulek, Valentina Velkavrh

KOTIZACIJA: 70 €