Katalogizacija sestavnih delov

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali sestavne dele (članke) v sistemu COBISS.SI.

POGOJA UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo in opravljen tečaj: Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (IZUM).

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen tečaj Katalogizacija kontinuiranih virov.

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo sestavnih delov (člankov) v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:

  • smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov – definicija sestavnega dela (članka);
  • značilna območja Smernic in ustrezna polja v formatu COMARC/B;
  • katalogizacija sestavnih delov (člankov).

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja B1 za vzajemno katalogizacijo.

IZVEDBA: Boris Rifl, Marjeta Šušterčič

KOTIZACIJA: 110 €