Katalogizacija neknjižnega gradiva: video gradivo - izpopolnjevalni tečaj

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že katalogizirajo video gradivo v sistemu COBISS.SI in želijo obnoviti svoje znanje.

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev.

ČAS: 9.00–16.30 (čas trajanja je okviren, prilagojen bo glede na število udeležencev in poslane primere)

POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo.

CILJ: Osvežitev znanja katalogizacije video gradiva, udeležence opozoriti na najpogostejše napake pri katalogizaciji video gradiva v sistemu COBISS.SI ter jim predstaviti novosti.

VSEBINA:

  • posebnosti pri katalogizaciji video gradiva;
  • novosti na področju katalogizacije video gradiva;
  • najpogostejše dileme pri katalogizaciji video gradiva.

NAČIN IZVEDBE: predavanja

Udeleženci lahko ob prijavi pošljejo primere gradiv (kopije embalaže in besedila na sami videoplošči, posnetke najavnih/odjavnih sekvenc ipd.), za katere bi želeli pomoč pri katalogizaciji in razlago na tečaju, vendar najkasneje 14 dni pred začetkom tečaja. 

IZVEDBA: Suzana Šulek

KOTIZACIJA: 70 €


Prijavi se