Katalogizacija neknjižnega gradiva: notno gradivo – izpopolnjevalni tečaj

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki že katalogizirajo notno gradivo v sistemu COBISS.SI in se pri delu srečujejo z zahtevnejšimi primeri.

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev.

ČAS: 9.00–16.30

POGOJ UDELEŽBE:  Udeleženci morajo imeti dovoljenje C za vzajemno katalogizacijo. 

CILJ: Udeležence usposobiti za katalogizacijo zahtevnejših primerov notnega gradiva, jih seznaniti z najpogostejšimi dilemami pri katalogizaciji notnega gradiva v sistemu COBISS.SI ter jih opozoriti na novosti.

VSEBINA:

  • katalogizacija zahtevnejših primerov;
  • novosti na področju katalogizacije notnega gradiva.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Udeleženci lahko ob prijavi pošljejo primere gradiv, za katere bi želeli pomoč pri katalogizaciji in razlago na tečaju. 

IZVEDBA: dr. Alenka Bagarič

KOTIZACIJA: 70 €


Prijavi se