Katalogizacija neknjižnega gradiva

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali neknjižno gradivo v sistemu COBISS.SI. 

POGOJ UDELEŽBE: dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (IZUM).

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo neknjižnega gradiva v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:

  • vrste neknjižnega gradiva in njihove posebnosti;
  • bibliografski opis neknjižnega gradiva po ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B (posebnosti za posamezno vrsto neknjižnega gradiva);
  • katalogizacija neknjižnega gradiva.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

IZVEDBA: Irena Kavčič, dr. Alenka Bagarič, Urša Kocjan, Lidija Podlesnik Tomášiková, dr. Renata Šolar, Suzana Šulek

KOTIZACIJA: 200 €