Katalogizacija kontinuiranih virov

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo katalogizirali kontinuirane vire v sistemu COBISS.SI.

POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo in opravljen nadaljevalni tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (IZUM). 

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo kontinuiranih virov v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:

  • ISBD – definicija in zvrsti kontinuiranih virov;
  • značilna območja ISBD in ustrezna polja v formatu COMARC/B;
  • katalogizacija serijskih publikacij in integrirnih virov;
  • dodeljevanje ISSN kontinuiranim virom.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja B2 za vzajemno katalogizacijo.

IZVEDBA: mag. Neja Mlakar, Valentina Velkavrh

KOTIZACIJA: 200 €