Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva – delavnica

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki aktivno katalogizirajo antikvarno gradivo v sistemu COBISS.SI ter se pri delu srečujejo z zahtevnejšimi primeri.

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev.

ČAS: 9.00–16.00

 POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje D za vzajemno katalogizacijo.

CILJ: Osvežitev znanja pri bibliografski obdelavi antikvarnega knjižnega gradiva v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:

  • kratka obnova pomembnejših posebnosti pri katalogizaciji antikvarnega gradiva;
  • katalogizacija antikvarnega gradiva iz zbirke NUK ob pomoči predavateljic in skupno reševanje zahtevnejših primerov.

NAČIN IZVEDBE: vaje, diskusija

Udeleženci lahko s seboj prinesejo gradivo, ki bi ga želeli katalogizirati v okviru delavnice ter ob pomoči predavateljic.

IZVEDBA: Urša Kocjan, dr. Sonja Svoljšak

KOTIZACIJA: 70 €


Prijavi se