Katalogizacija antikvarnega knjižnega gradiva

Tečaj je namenjen bodočim katalogizatorjem antikvarnega knjižnega gradiva, natisnjenega do vključno leta 1820.

KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1

TERMIN: Termin bo določen, ko se bo na tečaj prijavilo vsaj 6 udeležencev.

ČAS: 2 dneva (9.00–16.30) 

POGOJI UDELEŽBE: Udeleženci morajo imeti dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo.

Priporočljivo je, da imajo udeleženci opravljen nadaljevalni tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (IZUM).

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno katalogizacijo antikvarnega knjižnega gradiva v sistemu COBISS.SI.

VSEBINA:

  • ISBD(A) osnovni pregled – območja in viri podatkov;
  • koristni viri in priročniki za delo z antikvarnim gradivom;
  • posebnosti in poudarki pri katalogizaciji starejšega knjižnega gradiva (likovne komponente, naslovna stran, posebnosti izvoda, provenience, privezki, različice stavka, prstni odtis);
  • katalogizacija antikvarnega gradiva – pregled po območjih oziroma poljih in podpoljih v COMARC/B formatu s poudarkom na značilnih poljih in strukturi polja 200 s podpolji;
  • delo z normativnimi zapisi;
  • lokacijski podatki;
  • najpogostejše poškodbe gradiva in prepoznavanje stopnje ohranjenosti gradiva.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, vaje

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev dovoljenja D za vzajemno katalogizacijo. 

IZVEDBA: Urša Kocjan, dr. Jasna Malešič, dr. Sonja Svoljšak, dr. Jedert Vodopivec (Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo)

KOTIZACIJA: 140 €


Prijavi se