Prijave na tečaje

V prihodnjih dneh odpadejo naslednji tečaji:
  1. Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice, 6. april 2020 - 10. april 2020, Računalniška učilnica, Turjaška 1
  2. Tečaj za začetnike v stroki – Modul 2: Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva, 16. april 2020, NUK, Leskoškova 12
  3. Medijska pismenost, 23. april 2020, NUK, Leskoškova 12
  4. Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici, 16. april 2020, Računalniška učilnica, Turjaška 1
  5. Odprti dostop in sporni založniki, 15. april 2020, Računalniška učilnica, Turjaška 1
  6. Uspešno javno nastopanje, 3. april 2020, NUK, Leskoškova 12
  7. Katalogizacija elektronskih virov, dostopnih prek spleta, 14. april 2020, Računalniška učilnica, Turjaška 1
  8. Katalogizacija – izpopolnjevalni tečaj, 1. april 2020, Računalniška učilnica, Turjaška 1
  9. Navedba sestankov v bibliografskem zapisu, 22. april 2020, Računalniška učilnica, Turjaška 1

Permanentno izobraževanje

Permanentno izobraževanje

Izobraževalne oblike so namenjene vseživljenjskemu izobraževanju knjižničarskih delavcev. 

Izobraževanje za začetnike v stroki

Izobraževanje za začetnike v stroki

Izobraževalne oblike so namenjene knjižničničarskim delavcem, ki so začetniki v stroki.

Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo

Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo

Tečaji so namenjeni knjižničarskim delavcem, ki se usposabljajo za delo v sistemu vzajemne katalogizacije.

Izobraževanje za uporabnike

Izobraževanje za uporabnike

Tečaji so namenjeni vsem, ki jih zanima uporaba elektronskih informacijskih virov.