Prijave na tečaje


Permanentno izobraževanje

Permanentno izobraževanje

Izobraževalne oblike so namenjene vseživljenjskemu izobraževanju knjižničarskih delavcev. 

Izobraževanje za začetnike v stroki

Izobraževanje za začetnike v stroki

Izobraževalne oblike so namenjene knjižničničarskim delavcem, ki so začetniki v stroki.

Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo

Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo

Tečaji so namenjeni knjižničarskim delavcem, ki se usposabljajo za delo v sistemu vzajemne katalogizacije.

Izobraževanje za uporabnike

Izobraževanje za uporabnike

Tečaji so namenjeni vsem, ki jih zanima uporaba elektronskih informacijskih virov.