Tečaji za uporabnike


Citatni indeksi

Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti...

Prvi prihajajoči termin: 29. oktober 2019 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


E-članki in e-knjige

Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji in izposojo e-knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja...

  ·   Več ...


EndNote Online

Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem ENDNOTE Online za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih uporabljamo za navajanje (citiranje) ob pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect...

Prvi prihajajoči termin: 7. november 2019 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


Iskanje v računalniških katalogih slovenskih knjižnic COBISS+

V letu 2017 je bil   predan v uporabo popolnoma nov modul za iskanje v računalniških katalogih slovenskih knjižnic, ki se zdaj imenuje COBISS+. Na tečaju bomo predstavili nove funkcionalnosti, vsebino katalogov, različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev,  pomene posameznih iskalnih polj, uporabo logičnih operatorjev, naročanje...

  ·   Več ...


mEga iskalnik NUK in DiKUL

Na tečaju se bomo seznanili z mEga iskalnikom NUK in DiKUL-om, ki uporabljata enako platformo. Obe orodji za odkrivanje informacij omogočata uporabnikom knjižnic na enem mestu enostavno in pregledno iskanje podatkov in vsebin iz zbirk številnih ponudnikov in založnikov kot so: EBSCOHost (Academic Search Complete...); Elsevier (Science...

Prvi prihajajoči termin: 12. november 2019 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


Odprti dostop

Na tečaju predstavimo definicije odprtega dostopa, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, založniške politike, kje najdemo objave v OD in smernice v Sloveniji. Tečaj traja od 10. do 12. ure.

Prvi prihajajoči termin: 19. november 2019 ob 10:00.   ·   Prijavi se   ·   Več ...


Uvod v iskanje in iskalna orodja

Na tečaju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišče do različnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa...

  ·   Več ...


Znanstvene bibliografije

Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

  ·   Več ...