Tečaji za uporabnike


Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, jih seznaniti s pomenom izbire informacijskega vira, z različnimi orodji, ki jih lahko uporabljajo pri procesu iskanja, in s skupnimi značilnostmi različnih uporabniških vmesnikov. VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili, kako izberemo ustrezen vir za iskanje...

  ·   Več ...


Iskanje znanstvene literature s pomočjo portala mEga iskalnik NUK v Akademski digitalni zbirki (COBISS+)

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po Akademski digitalni zbirki – ADZ. VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili funkcionalnosti modula za iskanje Raziskovalci na programski platformi COBISS+, kjer so implementirani specializirani univerzitetni portali. Predstavili bomo različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene...

  ·   Več ...


Izobraževanje avtorjev za objavljanje v odprtem dostopu

CILJ: Udeležence seznaniti z odprtim dostopom in posebnostmi objavljanja v odprtem dostopu. VSEBINA: Na tečaju predstavimo odprti dostop, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, uveljavljanje ugodnosti za avtorje pri objavah, založniške politike, plenilske založnike, kje najdemo objave v...

  ·   Več ...


Kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje knjižničnega gradiva in uporabo storitev Narodne in univerzitetne knjižnice. VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili osnovne značilnosti knjižnične zbirke NUK, postavitev gradiva, različne vire za iskanje in naročanje gradiva (računalniški in listkovni katalogi), različne možnosti dostopa in uporabe...

  ·   Več ...


Uporaba orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online

CILJ: Udeležence seznaniti s posebnostmi in uporabo orodja za zbiranje, urejanje ter oblikovanje osebnih zbirk bibliografskih referenc EndNote Online. VSEBINA: Predstavitev orodja za upravljanje bibliografskih referenc, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Ustvarili bomo osebne račune, v katere bomo...

  ·   Več ...