Tečaji za uporabnike


Elektronski informacijski viri za pomoč pri študiju in raziskovalnem delu

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, jih seznaniti s pomenom izbire informacijskega vira, z različnimi orodji, ki jih lahko uporabljajo pri procesu iskanja, in s skupnimi značilnostmi različnih uporabniških vmesnikov. VSEBINA: Kje in kako dostopamo do informacijskih virov, pogoji dostopa, izbor...

  ·   Več ...


Iskanje informacij s pomočjo COBISS+

CILJ: Udeležence usposobiti za samostojno iskanje po računalniškem knjižničnem katalogu. VSEBINA: Na tečaju bomo predstavili funkcionalnosti modula za iskanje v računalniških katalogih slovenskih knjižnic COBISS+, vsebino katalogov, različne načine iskanja, načine izdelave iskalnih zahtev, pomene posameznih iskalnih polj, uporabo logičnih...

  ·   Več ...


Izobraževanje avtorjev za objavljanje v odprtem dostopu

Na tečaju predstavimo definicije odprtega dostopa, razloge za objavo v odprtem dostopu, različne poslovne modele objavljanja v odprtem dostopu, založniške politike, plenilske založnike, kje najdemo objave v OD in smernice v Sloveniji. Tečaj traja od 10. do 12. ure.

  ·   Več ...


Uporaba citatnih indeksov in znanstvenih bibliografij

Na tečaju predstavimo citatne indekse, kako jih uporabljamo pri raziskovalnem delu, različne načine iskanja najvplivnejših znanstvenih revij in dela s citatnimi indeksi. Predstavimo tudi druge vire, ki se ukvarjajo z merjenjem citiranosti. V drugem delu predstavimo posebnosti iskanja literature znotraj znanstvenih bibliografij, njihove značilnosti...

  ·   Več ...


Uporaba informacijskih servisov z e-članki in e-knjigami

Predstavitev dostopnih naročniških servisov z elektronskimi časopisi in knjigami ter načinov iskanja prosto dostopnih besedil. Na praktičnih primerih prikažemo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji, različne možnosti iskanja - po besedilu, vsebinskih oznakah itd. in izposojo e-knjig. Na tečaju udeleženci opravijo nekaj praktičnih vaj. Tečaj...

  ·   Več ...


Uporaba orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online

CILJ: Udeležence seznaniti s posebnostmi in uporabo orodja za zbiranje, urejanje ter oblikovanje osebnih zbirk bibliografskih referenc EndNote Online. VSEBINA: Predstavitev orodja za upravljanje bibliografskih referenc, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Ustvarili bomo osebne račune, v katere bomo...

  ·   Več ...