Repozitorij CLARIN.SI

  • Repozitorij CLARIN.SI zagotavlja zanesljivo arhiviranje in dostop do jezikovnih virov, kot so korpusi (tj. urejene zbirke besedil), avdio posnetki, besedišča, slovarji in jezikovni modeli. V repozitoriju je deponiranih prek 500 jezikovnih virov in orodij oz. približno 1 TB podatkov za prek 90 jezikov, pri čemer je večinski del namenjen slovenščini, ki ji sledita hrvaščina in srbščina.

    Repozitorij je certificiran kot zaupanja vreden repozitorij (Core Trust Seal) in nudi deponiranje in prevzem jezikovnih virov v skladu z jasno določenimi tehničnimi in pravnimi standardi. Podpira enostavno overjanje in pooblaščanje uporabnikov ter dodeljevanje stalnih spletnih identifikatorjev virom. Viri in orodja so v repozitoriju hranjeni po načelih FAIR in pod izrecnimi pogoji uporabe v skladu z določili izbrane licence.

    Spletno mesto CLARIN.SI poleg informacij o infrastrukturi ponuja tudi povezave do ostalih spletnih storitev CLARIN.SI, kot so na primer konkordančniki, tj. orodja za analizo jezikovnih korpusov.

  • Provider: CLARIN.SI - Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije