Resources

Active filters: Literary works

Number of sources: 1

Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Literature Classical Studies Literary works Electronic Books

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) je zbirka grške literature od antike do danes. Do sedaj je v bila v projektu zbrana in digitalizirana večina besedil, napisanih v grščini, od Homerja (8. st. pr. n. št.) do padca Bizanca leta 1453.

Vsebuje:

Full corpus TLG (Celotni korpus TLG), ki vsebuje več kot 10.000 del 4.000 avtorje…