ASTM COMPASS

Accessibility
ASTM (Access from the locations of the University of Ljubljana, CTK, and NUK. Remote access for students and employees of the University of Ljubljana who are members of the UL, CTK, and NUK libraries)

Za uporabo vira se je potrebno prijaviti z geslom tudi na lokaciji Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Posredovanje dokumentov uporabnikom, ki niso študenti ali zaposleni na UL, reprodukcija natisnjenih ali elektronskih verzij dokumentov ali kakršna koli uporaba v komercialne namene ni dovoljena!

ASTM Compass is a collection of standards and technical engineering information, covering a broad range of engineering disciplines, including aerospace, biomedical, chemical, civil, environmental, geological, health and safety, industrial, materials science, mechanical, nuclear, petroleum, soil science, and solar engineering.

Natural Sciences and Technology Materials Science Standards

Provider: ASTM