Viri

Viri

Znanstvene in strokovne vsebine za člane knjižnic Univerze v Ljubljani.

Preberi več

mEga iskalnik

mEga iskalnik

Sočasno iskanje po zbirkah številnih ponudnikov.

Oddaljeni dostop

Oddaljeni dostop

Dostop do virov z lokacij izven knjižnic.


Preberi več

Izobraževanje

Izobraževanje

Brezplačni tečaji v računalniški učilnici NUK.


Koledar tečajev

Mrežnik

Mrežnik je portal več kot 200 izbranih elektronskih informacijskih virov, ki so namenjeni iskanju znanstvene, strokovne in študijske literature. Prosto in odprto dostopni viri so na voljo vsem obiskovalcem portala, licenčni pa izven prostorov knjižnic (prek oddaljenega dostopa) le članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK po predhodni prijavi. Nekateri licenčni viri so na omenjeni način dostopni le študentom in osebju UL. Viri, do katerih je možen oddaljen dostop in pogoji dostopa, so zbrani na posebnem seznamu.


Oddaljen dostop

Oddaljen dostop omogoča uporabo naročniških virov tudi z lokacij izven knjižnic. Če prvič na tak način dostopate do virov, si za začetek poglejte navodila za oddaljeni dostop do informacijskih virov. Viri, do katerih je možen oddaljen dostop, so zbrani na posebnem seznamu.

mEga iskalnik NUK

mEga iskalnik NUK omogoča sočasno iskanje po celotnih besedilih elektronskih revij in knjig iz zbirk številnih ponudnikov (EBSCOHost, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, EMERALD, SAGE itn.), med drugim tudi dLiba in kataloga NUK.

Kdo ga lahko uporablja?

  • Vsi uporabniki, tudi nečlani, lahko iščejo in prebirajo celotna besedila v prosto dostopnih virih, npr. dLib, ERIC, OAIster, arXiv, OPEN Library, ...;
  • Vsi člani naše knjižnice lahko uporabljajo prosto dostopne vire in večino naročniških virov, za katere imajo NUK in drugi konzorciji ustrezne licence.
  • Študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, ki so člani naše knjižnice, lahko uporabljajo vse vire.