Informacijski viri

 1. Zbirka slovenskih literarnih besedil

  Kategorija: Književnost    Tip: Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Literarna besedila

  Zbirka slovenskih literarnih besedil služi za branje slovenskih literarnih besedil. Omogoča tudi iskanje po celotnih besedilih. Predvsem gre za dela slovenskih literarnih klasikov.

  Dostopnost:

   

  več

 2. Združenje evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA)

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Arhivi Statistični in družboslovni podatki

  V katalogu Združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA lahko iščete družboslovne raziskave, shranjene v različnih arhivih. Iskanje poteka po francoskem, danskem, norveškem, britanskem, nemškem, češkem, nizozemskem, madžarskem, švedskem, slovenskem, estonskem, finskem, grškem in italijanskem arhivu.

  Spletno mesto CESSDA napotuje na spletna mesta tudi še ostalih arhivov družboslovnih podatkov v Evropi in drugod po svetu.

  Dostopnost:

   

  več

 3. ZEDHIA

  Kategorija: Ekonomija Zgodovina znanosti in tehnike    Tip: Besedila člankov Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Periodika

  Vir je na voljo testnem obdobju do 25. junija 2017.

  ZEDHIA (Zentraleuropäisches digitales wirtschafts- und gesellschaftshistorisches interaktives Archiv) je spletna interaktivna zbirka podatkov, namenjena celovitim zgodovinskim raziskavam. Vsebuje digitalizirana besedila in poglobljene informacijske vire za preučevanje zgodovine podjetništva in ekonomije v Srednji Evropi ter preučevanja rodoslovja v Srednji Evropi. Jedro vira predstavljajo različne publikacije založnika Compass Verlag, na prvem mestu seveda različne izdaje revije Compass. ZEDHIA register za zgodovino podjetništva in ekonomije Avstrije med leti 1868 in 2003 vsebuje 745 zvezkov in več kot 1 milijon strani besedil. Vir omogoča iskanje po celotnem besedilu vseh publikacij, uporabo fasetnega filtriranja rezultatov in prednosti hiperpovezav v knjigah, podpira tudi večjezične predstavitve menija in inovativni uporabniški vmesnik.

  Seznam revij najdete na spletni strani založnika.

  Dostopnost:

  • Zedhia (Dostop z lokacij Unverze v Ljubljani, CTK, NUK in SAZU. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 4. Zentralblatt MATH

  Kategorija: Matematika    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Zentralblatt MATH služi za iskanje znanstvene literature s področja matematike. Obsega več kot 3 milijone bibliografskih opisov s kritičnimi izvlečki o člankih iz okrog 3000 periodičnih publikacij in 170.000 knjig, zbornikov ,konferenčnih prispevkov itn. Najstarejše gradivo sega v leto 1826, od leta 1868 dalje pa je na voljo v celoti.

  Za iskanje po tematiki uporabite Mathematics Subject Classification (MSC) in ključne besede.

  Dopolnjevanje: dvotedensko
  Jezik: angleščina

  Vir nabavlja Matematična knjižnica.

  Dostopnost:

   

  več