Informacijski viri

 1. Ulrich's Periodicals Directory

  Kategorija: Multidisciplinarna področja    Tip: Periodika

  Ulrichsweb služi za iskanje podatkov o serijskih publikacijah. Obsega podatke o več kot 300 000 serijskih publikacijah z vsega sveta: časopisih, časnikih, revijah, letopisih itn. Podatki zajemajo naslov, ISSN, začetek in pogostost izhajanja, tip, recenziranost, jezik, državo, ceno, vsebinsko področje (tudi po klasifikaciji LC in Deweyu), CODEN, naklado, urednika, občinstvo, opis in zgodovino naslova. Poleg tega so vključeni tudi podatki o različnih medijih (npr. mikrofiš), če je naslov v elektronski obliki, dobite podatke o URL naslova in različnih ponudnikih. Našteti so sekundarni viri - podatkovne zbirke (""Abstracting & Indexing Services""), ki popisujejo (""indeksirajo"") članke nekega naslova, prav tako servisi, kjer lahko naročite dostavo člankov. Dobite lahko tudi kontaktne informacije o založniku, za naročila in urejanje avtorskih pravic. Za določen del naslovov pa si lahko pogledate tudi recenzije.

  Za iskanje so na razpolago zgoraj omenjeni kriteriji, ki jih lahko kombinirate z logičnimi operatorji. Najdene zadetke lahko sortirate, zatem pa natisnete, shranite ali pošljete po e-pošti.

  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: tedensko

  Dostopnost:

  • Ulrichsweb (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 2. UNESCO Institute of Statistics

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Statistični in družboslovni podatki

  UNESCO Institute for Statistics (UIS) skrbi za zbiranje podatkov in izdelavo metodologije za sledenje nacionalnim in mednarodnim trendom na področju izobraževanja, znanosti in tehnologije, kulture in komunikacij. Redno objavlja primerljive statistične podatke z omenjenih področij za države na vseh stopnjah razvoja.

   

  Jezik: angleščina in francoščina

  Dostopnost:

  • UIS (Dostop brez omejitev)

   

  več

 3. Uradni list Republike Slovenije

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Uradni list Republike Slovenije služi za iskanje in branje predpisov, mednarodnih pogodb ter uradnih objav Republike Slovenije. Obsega tri snopiče, ki se po vsebini delijo na: Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del. Uredbeni del uradnega glasila izide v vsaki izdaji Uradnega lista, Mednarodne pogodbe izidejo nekajkrat letno, Razglasni del pa praviloma vsak petek.

  Od 1. aprila 2010, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C) (Uradni list RS, št. 109/09), je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja, ki je brezplačno dostopna na spletni strani podjetja. Na željo naročnika je še vedno zagotovljen natis elektronske izdaje Uredbenega dela ter Mednarodnih pogodb Uradnega lista RS.

  Jezik: slovenščina

  Dostopnost:

   

  več