Informacijski viri

 1. SAGE Journals Online

  Kategorija: Biotehnika Družboslovje in humanistika Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Elektronske revije

  S 1. 1. 2016 so dostopna celotna besedila člankov iz več kot 820 revij.

   

  Zbirka SAGE Journals Online je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz 824 časopisov od leta 1999 dalje.

  Dopolnjevanje: dnevno
  Jezik: angleščina
  Zbirko naroča: Konzorcij COSEC.

  Dostopnost:

  • Sage Journals (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 2. SAGE knowledge

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Elektronske knjige Enciklopedije

  Na servisu SAGE knowledge je dostopnih 5 enciklopedij.

  Encyclopedia of Health and Aging obravnava najnovejša spoznanja in dejstva s področij zdravja in staranja; gre za interdisciplinarni vir, ki pokriva področja zdravja, psihologije, javnega zdravstva, socialne politike in dela, epidemologij, raziskav zdravstvenih storitev, sociologije in zdravstvene nege. Prav tako se veliko posveča geriatriji, geriatričnim sindromom in pogostim problemom staranja. V Enciklopediji lahko brskamo po abecednem seznamu naslovov geselskih člankov, predmetnih oznak (‘Subject index’)ali s pregledovanjem enajstih tematskih razdelkov (‘Reader’s guide). Poleg enostavnega je možno tudi napredno iskanje, kjer lahko iščemo po različnih segmentih geselskega članka. Vsebuje prek 200 besedil geselskih člankov s pripadajočimi seznami literature. Ponuja tudi seznam 45 preverjenih spletnih virov s področja zdravja in staranja.

  Encyclopedia of Journalism prinaša raziskave stanja novinarstva na koncu prvega desetletja 21. stol. Razdeljena je na šest delov; prvi štirje prinašajo okrog 360 člankov urejenih po abecedi tem in poudarjajo predvsem zbiranje, urejanje, poročanje in distribucijo novic, peti del vsebuje izbrano zbirko dokumentov o novinarstvu, šesti del pa sezname novinarskih nagrad, priznanj in bibliografijo. Poudarek je na ameriških medijih, sklicujejo pa se tudi na medije drugih narodov. Poleg osnovnega iskanja je na voljo tudi napredno iskanje po poljih, Reader's Guide – brskanje po temah, Seznam vnosov A-Z in Indeks predmetnih oznak.

  Encyclopedia of Power obravnava celokupen vpogled v družboslovni vidik različnih pojmovanj moči (posameznikov, družbe ali organizacij). Vključeni so geselski članki s področij politične znanosti, mednarodnih odnosov, javne uprave, urbanih študij, sociologije, socialne psihologije, kulturnih študij ipd. Enciklopedija ponuja 381 geselskih člankov s pripadajočimi seznami literature, po katerih je mogoče brskati prek abecednega seznama naslovov geselskih člankov, predmetnih oznak (‘Subject index’) ali s pregledovanjem 16 tematskih razdelkov (‘Reader’s guide’). Poleg enostavnega je možno tudi napredno iskanje, kjer lahko iščemo po različnih segmentih geselskega članka

  Encyclopedia of Social Movement Media pokriva področja t.i. novih medijev, ki vključujejo alternativne medije, medije državljanov, skupnosti, kontrainformacij, ljudske, neodvisne, nano in podtalne medije ter medije družbenih gibanj v nasprotju z komercialnimi, javnimi in državnimi mediji. V Enciklopediji lahko brskamo po abecednem seznamu naslovov geselskih člankov, predmetnih oznak (‘Subject index’)ali s pregledovanjem enajstih tematskih razdelkov (‘Reader’s guide). Poleg enostavnega je možno tudi napredno iskanje, kjer lahko iščemo po različnih segmentih geselskega članka. Vsebuje okoli 250 besedil geselskih člankov s pripadajočimi seznami literature.

  Encyclopedia of Social Networks Encylopedia of Social Networks prinaša več kot 400 člankov, ki opisujejo družbena omrežja. Razdeljena je na dva dela in skuša seznaniti bralca o zgodovini združevanja ljudi v različne skupine in zgodovini družbenih omrežij v različnih kontekstih in prikazati vlogo, ki jo imajo v vsakdanjem življenju. Poleg osnovnega iskanja je na voljo tudi napredno iskanje po poljih, Reader's Guide – brskanje po temah, Seznam vnosov A-Z, Indeks predmetnih oznak, kronološki pregled razvoja socialnih omrežij, slovar izrazov in seznam virov.

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • SAGE knowledge (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 3. SCHADIS

  Kategorija: Gradbeništvo    Tip: Elektronske knjige

  SCHADIS je zbirka poročil, ekspertiz in druge literature, ki se ukvarja z nastankom, preprečevanjem in sanacijo poškodb na zgradbah.

  Obsega več kot 860 referenčnih del, člankov in poročil. Na voljo so celotna besedila, fotografije in preglednice.

  Jezik: nemščina
  Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica.

  Dostopnost:

  • SCHADIS (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 4. Science

  Kategorija: Naravoslovje in tehnika    Tip: Znanstvene publikacije

  Revija Science, ki je začela izhajati 1880 leta, objavlja originalne znanstvene članke z različnih znanstvenih področij , novice, komentarje in druge objave, ki so zanimive tudi za širšo javnost. Celotna besedila so dostopna od leta 1997.

  Vir nabavlja: Centralna tehniška knjižnica

  Dostopnost:

  • Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 5. Science Citation Index Expanded

  Kategorija: Naravoslovje in tehnika    Tip: Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

  Science Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja naravoslovja in tehnike: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija, računalništvo itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 10.000 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje.

  Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

  Seznam časopisov
  Dopolnjevanje: tedensko
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 6. ScienceDirect

  Kategorija: Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Besedila člankov Elektronske knjige Elektronske revije Enciklopedije Znanstvene publikacije

  ScienceDirect je zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij. Vsebinsko pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini. Uporabniki Univerze v Ljubljani imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.000 naslovov. Naročene revije so dostopne od leta 1995 dalje oz. od leta, ko je bilo sklenjeno naročilo z dodatnimi petimi predhodnimi letniki. Nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih pet let (tekoči letnik in štirje predhodni). Poleg tega lahko uporabniki UL dostopajo do približno 780 izbranih naslovov e-knjig, treh zbirk Advances in Applied Mechanics, Advances in Computers in Advances in Heat Transfer ter 9 priročnikov Comprehensive Composite Materials, Encyclopedia of Energy, Encyclopedia of Information Systems, Encyclopedia of Materials Science & Technology (EMSAT), Encyclopedia of Vibration, Comprehensive Microsystems, Encyclopedia of Biological Chemistry, Encyclopedia of Food Microbiology in Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition.


  Seznam e-revij
  Dopolnjevanje: dnevno
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • ScienceDirect (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 7. SCImago Journal & Country Rank

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu

  SCImago Journal & Country Rank je prosto dostopen portal z bibliometričnimi podatki znanstvenih časopisov in držav. Znanstveni kazalci črpajo svoje podatke iz zbirke citatnih indeksov Scopus (Elsevier). Ponuja veliko kazalnikov znanstvenega  objavljanja, ki jih prikaže v obliki tabel ali grafov in jih je moč izvoziti v MS Excel preglednice. Glavni bibliometrični kazalnik je SCImago Journal Rank (SJR), ki meri prestiž znanstvene revije. Posamezne časopise lahko iščemo po naslovu, založniku ali ISSN; prikličemo lahko tudi sezname časopisov (s podatki) na podlagi  vsebinskih področij (27) in kategorij (313) Scopus, ki jih lahko razvrstimo po različnih kriterijih. Podobno lahko prikličemo tudi sezname držav; iskanje podatkov o posamezni državi je olajšano s pomočjo grafičnega vmesnika. Portal omogoča tudi analize in grafične prikaze primerjav med izbranimi znanstvenimi časopisi ali področji oz. državami. Na podlagi dveletnega obdobja portal prikaže tudi grafični prikaz citatne mreže in mehurčne grafikone za prikaz bibliometričnih podatkov posamezne države.  

  Dostopnost:

   

  več

 8. SCOPUS

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Medicina Naravoslovje in tehnika    Tip: Citatni indeksi Znanstvene bibliografije

  Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno zajema vsebino 21.750 naslovov revij (od teh 20.698 recenziranih ter 2.800 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 51 milijonov bibliografskih zapisov (30.3 milijonov z referencami za obdobje po l. 1995 (84 % z izvlečki) ter 21.3 milijonov za obdobje med 1823-1995). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 389 serij znanstvenih monografij, 12.000 knjig ter 5.5 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office).

  Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, Primo ali Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko

  Dostopnost:

  • SCOPUS (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 9. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2)

  Kategorija: Jezikoslovje    Tip: Slovarji

  Pred nami je druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2), ki je najobsežnejše in nacionalno najpomembnejše slovarsko delo.

  Nova izdaja je dopolnjena z opisi besed in pomenov, ki so se v slovenščini širše uveljavili v zadnjem poltretjem desetletju (po letu 1991). Tako je bilo dopolnjenih večje število obstoječih gesel in dodanih več kot 4.500 novih slovarskih gesel, ki odražajo spremembe v družbi, vrednotah in pogledu na svet, kot so npr. družbene in gospodarske spremembe (evroskeptik, globalizacija, hiv, tajkun), spremembe v popularni in duhovni kulturi ter preživljanju prostega časa (ajurveda,  glos, hobit, rave), spremembe pri uporabi sodobnih tehnologij, naprav in drugih pripomočkov (blog, bralnik, e-pošta, tablica), spremembe v oblačenju (boksarice, pajkice), spremembe v prehrani (basmati, cornfleks, čabata, čili, dresing, kuki, slow food, smoothie, žižula) itn.

  Jezik: slovenski

  Dostopnost:

   

  več

 10. Slovarji založbe DZS

  Kategorija: Jezikoslovje    Tip: Slovarji

  Zbirka elektronskih slovarjev DZS. Elektronski slovarji omogočajo dva načina iskanja: hitro iskanje po seznamu gesel in polno iskanje, ki poleg neposrednega iskanja gesel išče tudi po opisih gesel. Oba načina iskanja je možno med seboj kombinirati.

  Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

  Zbirka vsebuje naslednje slovarje:

  Slovenski pravopis 2001
  Slovenski pravopis 2001 vsebuje nad 130.000 slovarskih iztočnic in ga nedvomno lahko imenujemo priročnik sodobne slovenščine.

  Slovar slovenskega knjižnega jezika
  Slovar založbe DZS, d.d., ki je nastal v sodelovanju s SAZU in ZRC SAZU, Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji. Obsega okrog 110.000 gesel in podgesel, ki vsebujejo naslednje informacije: naglas, slovnične oznake, običajne zveze ter različne kvalifikatorje.

  Veliki angleško-slovenski slovar
  Slovar založbe DZS, d.d. in avtorjev Grad, Škerlj ter Vitorovič obsega blizu 80.000 gesel in podgesel, ki vsebujejo naslednje informacije: naglas, slovnične oznake, običajne zveze.

  Slovensko-angleški slovar
  Slovar založbe DZS, d.d. in avtorjev Grad, Leeming obsega okrog 45.000 gesel in podgesel, ki vsebujejo naslednje informacije: naglas, slovnične oznake, običajne zveze ter oznake strok.

  Veliki nemško-slovenski slovar (druga prenovljena izdaja)
  Druga (prenovljena) izdaja slovarja založbe DZS d.d. in avtorjev Debenjak obsega približno 126.000 gesel. V slovarju je upoštevan novi nemški pravopis.

  Veliki slovensko-nemški slovar (druga prenovljena izdaja)
  Slovar založbe DZS, d.d. in avtorjev Debenjak obsega okrog 100.000 gesel in podgesel, ki vsebujejo naslednje informacije: naglas, slovnične oznake, običajne zveze ter oznake področij. V slovarju je upoštevan novi nemški pravopis.

  Veliki italijansko-slovenski slovar
  Veliki italijansko-slovenski slovar (avtor Šlenc, založnik DZS d.d., Založništvo literature) je dvojezični slovar, ki obsega okoli 70.000 gesel in podgesel iz sodobnega italijanskega jezika.

  Angleško-slovenski in slovensko-angleški poslovni slovar
  Angleško-slovenski in slovensko-angleški poslovni slovar je slovar poslovnega jezika in je namenjen vsem, ki imajo kakorkoli opravka z gospodarstvom.

  Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar
  Nemško-slovenski in slovensko-nemški poslovni slovar je slovar poslovnega jezika in je namenjen vsem, ki imajo kakorkoli opravka z gospodarstvom in komunicirajo v nemškem jeziku.

  Francosko-slovenski in Slovensko-francoski slovar
  Slovar v elektronski obliki združuje dva obstoječa slovarja v knjižni obliki, in sicer Francosko-slovenski slovar (avtorja Antona Grada) in Slovensko-francoski slovar (avtorjev Viktorja Jesenika in Narcisa Dembskija).

  Srbski- ali Hrvaško-slovenski in Slovensko-hrvaški ali -srbski slovar
  Srbski- ali Hrvaško-slovenski in Slovensko-hrvaški ali -srbski slovar (oba v enem paketu) sta namenjena vsem, ki potrebujejo prevajanje iz slovenščine v hrvaščino ali srbščino in obratno. Izdelek je ponatis omenjenih velikih slovarjev avtorja Janka Jurančiča v elektronski obliki.

  Špansko-slovenski in Slovensko-španski slovar
  Elektronska oblika združuje dva obstoječa slovarja avtorja Antona Grada in je za sodobnega uporabnika nujen pripomoček, ki omogoča podrobnejše in hitrejše spoznavanje španskega jezika.

  Angleško-slovenski pravni slovar
  Angleško-slovenski pravni slovar ima sestavljen geslovnik na podlagi britanskih in ameriških pravnih leksikonov in druge tuje literature in lastnega gradiva.

  Slovensko-angleški pravni slovar
  Slovensko-angleški pravni slovar predstavlja izrazje slovenske ustave, zakona o ustavnem sodišču, pravne teorije, nekaterih drugih zakonov, ki imajo temeljni pomen v slovenskem pravnem sistemu, ter ne nazadnje izbrano izrazje iz odločb ustavnega sodišča.

  Tehniški metalurški slovar (slovensko-angleško-nemški)
  Tehniški metalurški slovar v elektronski obliki je izpopolnjena izdaja slovarja, ki je izšel pri Mladinski knjigi leta 1995. Slovar obsega 10.000 gesel s področja metalurgije, tehniških materialov, tehnike površin, analiznih metod, strojništva, kemije, elektrotehnike, ekologije, standardizacije, predpisov, ekonomike in uporabe računalništva pri tehnoloških postopih.

  Nemško-slovenski avtomobilistični slovar
  Nemško-slovenski avtomobilistični slovar avtorice Majda Gregorka vsebuje 14000 gesel, ki pokrivajo predvsem področje avtomobilizma, hkrati pa tudi nekatere izraze iz elektrotehnike, kemije, računalništva in informatike.

  Dostopnost:

   

  več