Informacijski viri

 1. OAIster

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Arhivi Viri na internetu

  OAIster služi za iskanje publikacij objavljenih v različnih digitalnih arhivih. Vključeni so lahko pred- in po-natisi znanstvenih člankov, prispevki s konferenc, disertacije, knjige, raziskovalna poročila, slikovno in zvočno gradivo itn.
  OAIster obsega preko 30 milijonov metapodatkovnih opisov, podatki se dopolnjujejo tedensko oziroma mesečno.

  Jezik: angleščina

  Založnik: University of Michigan Digital Library Production Service

  Dostopnost:

   

  več

 2. OECD iLibrary

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Elektronske knjige Statistični in družboslovni podatki

  OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil vseh publikacij, ki jih izdaja OECD - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj od leta 1998 naprej. Tako je na voljo več kot 10.100 e-knjig, 3.800 člankov, poročil, časopisov itn. Poleg tega pa omogoča še pregledovanje statističnih zbirk podatkov OECD in zbirk Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD DevelopmentCentre, PISA (Programme for International Student Assessment) in International Transport Forum (ITF).
  Publikacije in zbirke statističnih podatkov OECD pokrivajo ekonomska in socialna področja 34 članic OECD, pa tudi nečlanic (Kitajska, Indija, države Južne Amerike, Rusija itn.) Ta področja so: bančništvo, davki, energetika, izobraževanje, kmetijstvo in pridelava hrane, makroekonomija, migracije, neposredna vlaganja, okolje in trajnostni razvoj, trgovina, razvoj, znanost in raziskovanje, socialni izdatki, telekomunikacije, zavarovalništvo, zaposlovanje, zdravstvo itn.

  Jezik: angleščina, francoščina, povzetki tudi v drugih jezikih

  Dostopnost:

  • OECD iLibrary (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 3. Österreichische Dissertationsdatenbank

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Katalogi in seznami Magisteriji in disertacije

  Österreichische Dissertationsdatenbank služi za iskanje disertacij z avstrijskih univerz. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o približno 65 000 disertacijah.

  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več

 4. Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah,časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 70 avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic (11 milijona zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1980.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več

 5. Oxford English Dictionary Online

  Kategorija: Jezikoslovje    Tip: Slovarji

  Elektronska oblika Oxford English Dictionary (tretja izdaja), najbolj avtoritativnega in najobsežnejšega slovarja angleščine. Obsega približno 600 000 gesel, vključuje tudi etimologije besed, primere uporabe, izgovorjavo itn. Zahtevno iskanje omogoča uporabo različnih kriterijev, operatorjev in omejitev itn.

  Dostopnost:

  • OED Online (Dostop z lokacij Univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem)
  • OED Online odd.d. (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 6. Oxford Journals Online

  Kategorija: Multidisciplinarna področja    Tip: Elektronske revije

  14. novembra 2016 se je začela selitev akademskih revij in drugih spletnih produktov Oxford University Press na enotno spletišče Oxford Academic. Najprej bodo na novo platformo selili zbirko revij Oxford Journals Online. Selitev revij bo predvidoma končana do konca meseca, povsem zaživela pa bo s 1. januarjem 2017. Več informacij med Novicami.

  Zbirka Oxford Journals Online je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz več kot 300 kakovostnih revij založnika Oxford University Press. Pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja. Revije so tekoče dostopne od leta 1996 oziroma kasneje, če so začele izhajati po tem letu.
   

  Jezik: angleščina
  Vir naroča: Narodna in univerzitetna knjižnica

  Dostopnost:

  • Novi Oxford Journals Online (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)
  • Oxford Journals Online (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več