Informacijski viri

 1. L’Année philologique

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  L’Année philologique je specializirana bibliografska baza podatkov namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja grške in rimske civilizacije. Pokriva naslednja področja: klasično filologijo, ki zajema zgodnja krščanska besedila in patristiko, grško in rimsko zgodovino, umetnost, arheologijo z numizmatiko in epigrafiko, filozofijo, religijo, mitlogijo, glasbo, znanost.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti vseh zvezkov tiskane verzije bibliografije, ki izhaja od leta 1928 dalje.

  Jezik: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina

  Dostopnost:

  • Brepolis (Dostop z lokacij Filozofske fakultete UL. Oddaljen dostop za vse člane OHK.)

   

  več

 2. Laboratory Hazards Bulletin

  Kategorija: Kemija    Tip: Besedila člankov Zakonodaja Znanstvene publikacije

  Laboratory Hazards Bulletin (ponudnik Royal Society of Chemistry) je pomemben vir informacij iz svetovne primarne znanstvene in strokovne literature o tveganjih za zaposlene v različnih vrstah laboratorijev: raziskovalnih, analiznih, bolnišničnih ipd. Obravnava kemijske in biološke nevarnosti, razlitja, izpuste, požare, eksplozije, ravnanje z nevarnimi odpadki, varovalno opremo, varnostne ukrepe in prakse, poklicno higieno in zdravje pri delu ter zakonodajo. 

   

  Dostopnost:

  • laboratory hazards (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 3. Leggi Italiane

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Leggi Italiane služi  za iskanje in branje zakonodaje Republike Italije. Obsega besedila zakonov, povezave do dokumentov sodišč, ustave, uradnega lista,....

  Jezik:italijanščina

  Dostopnost:

   

  več

 4. Legifrance

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Legifrance služi za iskanje in branje pravnih predpisov in vsebine uradnega lista Republike Francije.

  Jezik: francoščina, delno angleščina, španščina, italijanščina, nemščina, arabščina in kitajščina

  Dostopnost:

   

  več

 5. legislation.gov.uk

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Legislation.gov.uk služi za iskanje in branje pravnih predpisov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Obsega besedila večine veljavnih predpisov Združenega Kraljestva, Severne Irske, Škotske in Walesa.

  Jezik: angleščina

  Založnik: The National Archives

  Dostopnost:

   

  več

 6. Library Literature & Information Science Full Text

  Kategorija: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti    Tip: Besedila člankov Znanstvene bibliografije

  Library Literature & Information Science Full Text je namenjena za iskanje strokovne in znanstvene literature ter branje člankov s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti: iskanje in shranjevanje informacij, uporaba in uporabniki knjižnic, management knjižnic, gradnja in oprema knjižnic, promocija knjižnic, katalogizacija, klasifikacija, management znanja in informacij, informacijska tehnologija, avtomatizacija, umetna inteligenca, založništvo in knjigotrštvo, avtorsko pravo, zaščita gradiva itn. Obsega bibliografske podatke o člankih iz 400 časopisov, poglavjih iz knjig in prispevkih z znanstvenih srečanj od leta 1980 dalje in besedila člankov iz več kot 170 časopisov. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake iz Slovarja sopomenk.
  Seznam časopisov: http://www.ebscohost.com/academic/library-literature-information-science-full-text
  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: četrtletno

  Založnik: H. W. Wilson

  Dostopnost:

   

  več

 7. Library of Congress Online Catalog

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Library of Congress Online Catalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, elektronskih publikacij, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev in drugega gradiva v fondih Kongresne knjižnice.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, elektronskih publikacijah, zemljevidih, notnih zapisih, cedejih itn. v fondih Kongresne knjižnice (18 milijonov zapisov). Zajema celotni fond knjig, revij in mikrofilmov od leta 1968 dalje, pred tem pa le delno. Druge vrste gradiv zajema le delno.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Subject") ali klasifikaciji Kongresne knjižnice ("Call number").
  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: dnevno

  Dostopnost:

   

  več

 8. Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

  Kategorija: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Zbirka Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti.
  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 600 znanstvenih revij, knjigah, prispevkih z znanstvenih srečanj, raziskovalnih poročilih od leta 1965 dalje.
  Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje.

  Jezik: angleščina

   

   

  Dostopnost:

  • LISTA odd.d. (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 9. Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

  Kategorija: Jezikoslovje    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Linguistics and Language Behavior Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja jezikoslovja oz. lingvistike: antropološka, uporabna in deskriptivna lingvistika, analiza diskurza, fiziologija sluha in govora, leksikologija, leksikografija, morfologija, filozofija jezika, fonetika, literarna teorija, psiholingvistika, semantika, semiologija itn.
  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 1500 znanstvenih časopisov, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1973 dalje.

  Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje ali klasifikacijo.

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina

  Založnik: Cambridge Scientific Abstracts

  Dostopnost:

  • LLBA (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 10. LISA (Library and Information Science Abstracts)

  Kategorija: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti    Tip: Znanstvene bibliografije

  LISA služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti: iskanje in shranjevanje informacij, uporaba in uporabniki knjižnic, management knjižnic, gradnja in oprema knjižnic, promocija knjižnic, katalogizacija, klasifikacija, management znanja in informacij, informacijska tehnologija, avtomatizacija, umetna inteligenca, založništvo in knjigotrštvo, avtorsko pravo, zaščita gradiva itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 440 časopisov, prispevkih z znanstvenih srečanj in neobjavljenih raziskovalnih poročilih (CRLIS - Current Research in Lib. & Inf. Science) od leta 1969 dalje.
  Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje.
  Dopolnjevanje: dvotedensko
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • LISA (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več