Informacijski viri

 1. Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Katalog Deutschen Nationalbibliothek služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, elektronskih publikacij itn. v fondih knjižnice.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah in časnikih, avdiovizualnem gradivu, elektronskih publikacijah, zemljevidih itn. od leta 1913 dalje.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").


  Jezik: nemščina

  http://www.dnb.de/DE/Kataloge/kataloge_node.html

   

  Dostopnost:

   

  več

 2. Kataloge der Österreichischen Nationalbibliothek

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Katalogi Österreichische Nationalbibliothek služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva, rokopisov in drugega gradiva v fondih knjižnice.
  Obsegajo bibliografske podatke o gradivu v fondih knjižnice od leta 1501 dalje, poleg tega tudi katalog rokopisov, avtografov in zapuščin, ki obsega gradivo pred tem datumom.
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več

 3. Keesing’s World News Archive

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Besedila člankov

  Keesing’s World News Archive vsebuje več kot 114.000 celotnih besedil preglednih člankov, ki so narejeni na osnovi dnevnih novic z vsega sveta. Članki pokrivajo svetovne dogodke, pomembne dogodke v posameznih državah in mednarodnih organizacijah od leta 1931 dalje. Tako so zajeti politični dogodki, osnovni statistični podatki o državah, rezultati volitev, celoletni povzetki dogajanj, biografski podatki o politikih, mednarodni odnosi, vojaški spopadi, aktivnosti mednarodnih organizacij, naravne in druge nesreče, znanstveni dosežki itn.

  Iskanje je možno po celotnih besedilih. 

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina
  Vir naroča: Narodna in univerzitetna knjižnica

  Dostopnost:

  • Keesing’s World News Archive (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 4. Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov

  Kategorija: Književnost    Tip: Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

  Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov obsega cerkvenoslovanske kodekse južnoslovanske redakcije ter nekaj novejših rokopisov. Najstarejši rokopis zbirke, Supraseljski kodeks (11. st.) je eden najstarejših v cirilici napisanih slovanskih jezikovnih spomenikov. Orientacijo v zbirki omogoča opis kodeksov v delu V. Mošina Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov, Ljubljana 1971.
  Kopitarjeva zbirka predstavlja enega največjih zakladov NUK.

  Dostopnost:

   

  več

 5. Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur - KLG

  Kategorija: Književnost    Tip: Biografski podatki Enciklopedije

  Opozarjamo vas, da se vsak prikaz besedila članka posebej zaračuna, zato vas prosimo, da odpirate samo tiste članke, ki jih res potrebujete.

  KLG je temeljno referenčno delo za študij sodobne nemškojezične književnosti. Leksikon obsega članke o več kot 750 avtorjih. Leksikon vključuje avtorje, katerih poglavitna dela so izšla po letu 1945 oziroma so začela vplivati po tem letu. Članek obsega kratek življenjepis (Biogramm), seznam literarnih nagrad, zatem obsežnejši esej, ki analizira in interpretira avtorjevo delo, sledi bibliografija objav v knjigah, zbornikih in revijah, seznam prevodov v nemščino (avtor kot prevajalec), seznam praizvedb gledaliških in radijskih del, scenarijev, kabaretov, zvočnih posnetkov (kasete, cedeji, gramofonske plošče) in intervjujev ter seznam literature o avtorju. Po vseh teh poljih je možno tudi iskati.
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

  • KLGonline (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 6. KRpia

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Književnost Literarne vede Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Besedila člankov Literarna besedila Slovarji Znanstvene publikacije

  KRpia je informacijski vir za korejske študije in druge izbrane korejske publikacije. Omogoča dostop do terminoloških slovarjev, zgodovinskih zapisov, biografskih slovarjev, klasičnega gradiva za korejske študije, raziskovalnih člankov, izvirnih literarnih besedil in multimedijskih virov korejske kulture in umetnosti. Vir pokriva področja literature, ekonomije, poslovanja, teologije, prava, administracije, umetnosti, inženirstva in naravoslovja. V iskanje, v katerega so integrirani različni slovarji, lahko vključite tudi zbirko DBpia.

  Dostopnost:

  • KRpia (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.)

   

  več