Informacijski viri

 1. Iconda

  Kategorija: Arhitektura Gradbeništvo Veda o materialih    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Iconda služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja gradbeništva in arhitekture.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz preko 1000 znanstvenih in strokovnih časopisov, prispevkih iz zbornikov konferenc, knjigah, raziskovalnih poročilih, disertacijah itn.

  Jezik: angleščina
  Vir nabavlja Centralna tehniška knjižnica

   

  Dostopnost:

  • Iconda (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 2. IEEE Xplore Digital Library

  Kategorija: Elektrotehnika Računalništvo    Tip: Besedila člankov Elektronske knjige Standardi Znanstvene publikacije

  Portal IEEE Xplore nudi dostop do kompletne ponudbe digitalne knjižnice IEEE/IET Digital Library (IEL). Dostopnih je preko 3 milijone dokumentov s celotnimi besedili znanstvene literature s področij elektrotehnike, elektronike, računalništva in IKT, vključno z veljavnimi standardi IEEE – SA. Celotna besedila člankov iz 400 naslovov (200 tekoče dostopnih) revij, razprav in poročil, kakor tudi zbornikov preko 1200 letnih konferenc IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) in IET (Institution of Engineering and Technology) so dostopna od leta 1988 dalje, izbrani dokumenti pa od 1893 leta dalje. Knjižnica IEL omogoča pregledovanje več kot 2.200 veljavnih standardov IEEE in dostop do besedil iz več kot 3.100 zbornikov in preko 1.000 e-knjig. Dostop do zbirke je omejen na 11 sočasnih uporabnikov.

  Dopolnjevanje: dnevno
  Jezik: angleščina

  Vir naroča Konzorcij UL (FE / FRI), UM in IJS ter CTK s sofinanciranjem ARRS

  Dostopnost:

  • IEEE Xplore DL (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 3. Ingenta Connect

  Kategorija: Biotehnika Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Besedila člankov Znanstvene publikacije

  Ingenta Connect služi za iskanje znanstvene in strokovne literature z vseh področij ter branje člankov. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov 50 časopisov.

  Dopolnjevanje: dnevno
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Ingenta Connect (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 4. Inter-University Consortium for Political and Social Research

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Arhivi Statistični in družboslovni podatki

  ICPSR vzdržuje arhiv, kjer iščete družboslovne raziskave in dostopate do samih podatkov. V arhivu je shranjen opis raziskave (naslov, raziskovalci, populacija, časovno obdobje, metoda zbiranja podatkov, objave itn.) ter datoteke s kodirno knjigo, samimi podatki itn.

  Zajeti so popisi prebivalstva, področja ekonomije, izobraževanja, kriminologije, politologije, pravnega sistema, zgodovine, geografije, zdravstva itn.

  Arhiv ICPSR kot največji arhiv družboslovnih podatkov na svetu hrani poleg raziskav iz ZDA tudi raziskave iz nekaterih drugih držav.

  Do nekaterih datotek je dostop omejen. Naročite jih lahko preko nacionalnega člana ICPSR za Slovenijo - Arhiva družboslovnih podatkov pri FDV UL .

  Dostopnost:

   

  več

 5. IOP Science (Institute of Physics Journals)

  Kategorija: Fizika Računalništvo    Tip: Elektronske revije

  Zbirka IOP Science je namenjena iskanju in prebiranju člankov iz več kot 100 znanstvenih in strokovnih revij ter nekaj zbornikov s konferenc neprofitne založbe Institute of Physics (IOP) Publishing. Pokrivajo tematiko s področij fizike, astronomije in astrofizike, matematike, meritev, materialov, elektronike, računalništva in z njimi povezanih področij v tehniki, medicini, biologiji, kemiji. Celotna besedila člankov so dostopna zelo različno, pri nekaterih revijah že od l. 1923 dalje

  Dostopnost:

   

  več

 6. IOS Press

  Kategorija: Kemija Računalništvo Šport Zdravstvena nega    Tip: Elektronske revije Periodika

  Paket revij znanstvene založbe IOS Press omogoča dostop do okoli 105 naslovov revij z različnih področij naravoslovja, tehnike, medicine, ved o življenju in družboslovja. Celotna besedila člankov so dostopna zelo različno, pri nekaterih revijah že od l. 1987 dalje.

  Dostopnost:

  • IOS Press (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 7. IUS-INFO

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  IUS-INFO je namenjena iskanju in branju zakonodaje, sodne prakse in pravne literature  Republike Slovenije ter zakonodaje, sodne prakse itn. Evropske unije.

  Obsega čistopise vseh veljavnih zakonov in podzakonskih aktov Republike Slovenije, odločitve Ustavnega sodišča, judikate Vrhovnega sodišča in določenih višjih sodišč, razpise iz Uradnega lista, izbrane komentarje zakonov (NOVO), vzorce pogodb in internih aktov (NOVO), revizijska poročila Računskega sodišča, pravna mnenja Vrhovnega sodišča, besedila člankov iz revij Podjetje in delo, Pravna praksa, Revus, Evro Pravna praksa, Odvetnik in  Sodnikov informator ter bibliografske podatke o člankih iz različnih publikacij. Na voljo so tudi nekatera diplomska in magistrska dela, ki se nanšajo na področje prava (NOVO).

  Segment EURO IUS-INFO obsega register veljavne zakonodaje EU, primarno in sekundarno zakonodajo, nacionalne ukrepe za izvajanje direktiv, dopolnilne pravne akte, judikate Sodišča Evropskih skupnosti (ECJ) in Sodišča prve stopnje (CFI), Uradni list – serijo C, pripravljalne dokumente, parlamentarna vprašanja Evropskega parlamenta, akte organov EFTE in odločitve sodišč EFTE.

  Pravna besedila EU so urejena po tezavru EUROVOC. Za pomoč pri razumevanju in prevajanju besedil uporabite angleško-slovenski in slovensko-angleški pravni slovar.

   
  Jezik: slovenščina in angleščina

  Gradiva: Posnetek spletne predstavitve iskanja

  Dostopnost:

  • IUS-INFO (Dostop z lokacij NUK. Oddaljeni dostop za člane NUK.)

   

  več