Informacijski viri

 1. Federal Register

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Federal Register služi za iskanje in branje veljavnih predpisov Združenih držav Amerike. Obsega zvezne predpise in druge dokumente oblasti.


  Jezik: angleščina

  Ponudnik:  Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration

   

  Dostopnost:

   

  več

 2. Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

  Kategorija: Biotehnika Mikrobiologija Prehrana Živilstvo    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Food Science and Technology Abstracts (FSTA) služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja živilstva in prehrane: biotehnologija, diete, ekonomija, higiena, gostinstvo, predelava živil, prehrambena indrustrija, tehnika pakiranja, toksikologija. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz preko 1800 znanstvenih in strokovnih časopisov, prispevkih s konferenc, poročili, patenti itn. od leta 1969 dalje.
    
  Za iskanje po tematiki uporabite FSTA Thesaurus.

  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: tedensko

  Vir nabavlja: Konzorcij za biotehniko 
  Dostop za člane konzorcija.

  Založnik: IFIS Publishing

   

  Dostopnost:

  • FSTA odd.d. (Dostop z lokacij Biotehniške in Veterinarske fakultete UL. Oddaljeni dostop za študente in osebje Biotehniške in Veterinarske fakultete UL)

   

  več

 3. FORS

  Kategorija: Urbanizem    Tip: Imeniki Katalogi in seznami

  FORS omogoča iskanje pomembnejših podatkov (nosilec-raziskovalec oz. inštitucija, naslov, obdobje in kratek opis projekta, metodologija) o raziskovalnih projektih s področij urejanja prostora, urbanizma, zaščite okolja, urejanja prometa, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva v Nemčiji. Baza shranjuje podatke preko 1400 nemških inštitucij.

  Jezik: nemščina
   

  Dostopnost:

  • FORS (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 4. Fran

  Kategorija: Jezikoslovje Splošne informacije    Tip: Informacijski portal Slovarji Zemljevidi

  Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je namenjen iskanju po slovarjih, jezikovnih korpusih in drugih jezikovnih zbirkah. Nad portalom bdi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na voljo so med drugim tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novejšega besedja, Slovenski pravopis, Slovensko-latinski slovar, Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (1894–1895), Gledališki terminološki slovar, Čebelarski terminološki slovar, Planinski terminološki slovar, Slovenski lingvistični atlas 1, korpus Nova beseda in jezikovna ter terminološka svetovalnica. Na voljo je tudi tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Slovar pravopisnih težav 3.0, Slovenski lingvistični atlas 2, Sprotni slovar slovenskega jezika 3.0 (Domen Krvina), Urbanistični terminološki slovar in Slovenski etimološki slovar3 (Marko Snoj). Dodan je tudi ZRCola 2.0: vnašalni sistem in pisava. Skupaj obsega 31 slovarjev, atlas, 2 svetovalnici in 591.416 slovarskih sestavkov.

  Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2) je na voljo z lokacij NUK ali prek oddaljenega dostopa za člane NUK.

  Iskati je mogoče prek glavnega iskalnega okenca, ki vam hkrati išče po vseh slovarjih in virih na portalu, tudi rezultate prikaže združeno. Iščemo lahko tudi prek naprednega iskalnika, ki nam omogoča, da izberemo posamezni slovar in iščemo po specifičnih rubrikah slovarskega zapisa iskanega termina. Tako lahko izvajamo enostavno iskanje ali pa tvorimo kompleksnejše poizvedbe. Navodila za iskanje najdete na strani Fran.si.

   

  Dostopnost:

   

  več

 5. France Prešeren

  Kategorija: Književnost    Tip: Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Literarna besedila

  Spletno mesto posvečeno pesniku Francetu Prešernu. Obsega besedila pesmi iz Poezij, izbrane recitacije različnih igralcev, življenjepis itn.

  Dostopnost:

   

  več