Informacijski viri

 1. Evropska knjižnica

  Kategorija: Multidisciplinarna področja    Tip: Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Katalogi knjižnic

  Evropska knjižnica služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah. Vključuje tudi vodnik po evropskih nacionalnih knjižnicah s povezavami na kataloge, spletna mesta, nacionalne bibliografije, digitalizirane zbirke, centralne kataloge itn.

  Obsega kataloge in zbirke digitaliziranega gradiva evropskih nacionalnih knjižnic - knjige, srednjeveške rokopise, slikovno gradivo, zemljevide, glasbo itn.

  Dostopnost:

   

  več

 2. Explore the British Library

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic Viri na internetu

  Explore the British Library služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, zbornikov in drugega gradiva v fondih British Library in njenega centra za medbibliotečno izposojo v Boston Spa (Document Supply Centre).

  Obsega okoli 57 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih in drugem gradivu v fondih British Library od leta 1450 dalje in bibliografske podatke o knjigah (od 1980), revijah (od 1700) in zbornikih (od 1964) v fondih Document Supply Centre.

  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: dnevno

  Dostopnost:

   

  več

 3. Federal Register

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Federal Register služi za iskanje in branje veljavnih predpisov Združenih držav Amerike. Obsega zvezne predpise in druge dokumente oblasti.


  Jezik: angleščina

  Ponudnik:  Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration

   

  Dostopnost:

   

  več

 4. Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

  Kategorija: Biotehnika Mikrobiologija Prehrana Živilstvo    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Food Science and Technology Abstracts (FSTA) služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja živilstva in prehrane: biotehnologija, diete, ekonomija, higiena, gostinstvo, predelava živil, prehrambena indrustrija, tehnika pakiranja, toksikologija. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz preko 1800 znanstvenih in strokovnih časopisov, prispevkih s konferenc, poročili, patenti itn. od leta 1969 dalje.
    
  Za iskanje po tematiki uporabite FSTA Thesaurus.

  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: tedensko

  Vir nabavlja: Konzorcij za biotehniko 
  Dostop za člane konzorcija.

  Založnik: IFIS Publishing

   

  Dostopnost:

  • FSTA odd.d. (Dostop z lokacij Biotehniške in Veterinarske fakultete UL. Oddaljeni dostop za študente in osebje Biotehniške in Veterinarske fakultete UL)

   

  več

 5. FORS

  Kategorija: Urbanizem    Tip: Imeniki Katalogi in seznami

  FORS omogoča iskanje pomembnejših podatkov (nosilec-raziskovalec oz. inštitucija, naslov, obdobje in kratek opis projekta, metodologija) o raziskovalnih projektih s področij urejanja prostora, urbanizma, zaščite okolja, urejanja prometa, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva v Nemčiji. Baza shranjuje podatke preko 1400 nemških inštitucij.

  Jezik: nemščina
   

  Dostopnost:

  • FORS (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 6. Fran

  Kategorija: Jezikoslovje Splošne informacije    Tip: Informacijski portal Slovarji Zemljevidi

  Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je namenjen iskanju po slovarjih, jezikovnih korpusih in drugih jezikovnih zbirkah. Nad portalom bdi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na voljo so med drugim tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novejšega besedja, Slovenski pravopis, Slovensko-latinski slovar, Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (1894–1895), Gledališki terminološki slovar, Čebelarski terminološki slovar, Planinski terminološki slovar, Slovenski lingvistični atlas 1, korpus Nova beseda in jezikovna ter terminološka svetovalnica. Na voljo je tudi tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Slovar pravopisnih težav 3.0, Slovenski lingvistični atlas 2, Sprotni slovar slovenskega jezika 3.0 (Domen Krvina), Urbanistični terminološki slovar in Slovenski etimološki slovar3 (Marko Snoj). Dodan je tudi ZRCola 2.0: vnašalni sistem in pisava. Skupaj obsega 31 slovarjev, atlas, 2 svetovalnici in 591.416 slovarskih sestavkov.

  Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2) je na voljo z lokacij NUK ali prek oddaljenega dostopa za člane NUK.

  Iskati je mogoče prek glavnega iskalnega okenca, ki vam hkrati išče po vseh slovarjih in virih na portalu, tudi rezultate prikaže združeno. Iščemo lahko tudi prek naprednega iskalnika, ki nam omogoča, da izberemo posamezni slovar in iščemo po specifičnih rubrikah slovarskega zapisa iskanega termina. Tako lahko izvajamo enostavno iskanje ali pa tvorimo kompleksnejše poizvedbe. Navodila za iskanje najdete na strani Fran.si.

   

  Dostopnost:

   

  več

 7. France Prešeren

  Kategorija: Književnost    Tip: Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Literarna besedila

  Spletno mesto posvečeno pesniku Francetu Prešernu. Obsega besedila pesmi iz Poezij, izbrane recitacije različnih igralcev, življenjepis itn.

  Dostopnost:

   

  več

 8. Gale Reference Complete

  Kategorija: Avtorji Biografije, bibliografije in eseji o avtorjih Družboslovje in humanistika Književnost Literarne vede Multidisciplinarna področja Svet    Tip: Arhivi Besedila člankov Biografski podatki Časniki Elektronske knjige Elektronske revije Literarna besedila Seznami in abstrakti člankov Znanstvene publikacije

  Vir je na voljo v testnem obdobju do 13. aprila 2018.

  Gale Reference Complete je multidisciplinarna zbirka primarnih in sekundarnih virov referenčnega gradiva, serijskih publikacij, literarne kritike in raziskovalnih virov ter celotnih besedil literarnih del in virov za raziskovanje zgodovine.

  Obsežna zbirka virov med drugim vključuje tudi iskanje (in brskanje po disciplinah) več kot 90 milijonov člankov iz kvalitetnih znanstvenih in strokovnih revij v Academic OneFile; digitalne zbirke dokumentov za raziskovanje različnih tem od srednjega veka do politične zgodovine 20. stoletja, 149.000 biografskih zapisov znotraj Contemporary Authors, kritične literarne eseje, referenčne e-knjige, obsežen izbor literarnih komentarjev, gradivo o 130.000 avtorjih v Literature Resource Center ter skoraj 200 milijonov člankov iz dnevnih časopisov, dostop do več kot 150.000 pesmi in drugih literarnih del v LitFinder ipd.

  Poleg običajnega iskalnika je ponekod na voljo tudi iskalnik tem, publikacij, oseb, prikaz najpogostejših iskanj, brskalnik po disciplinah in tematski vodnik. Nekateri posamezni viri imajo vmesnik v slovenskem jeziku.

  Dostopnost:

  • Gale Reference Complete (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 9. Gallica

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

  Gallica služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov itn., ki izvirajo iz območja Francije oz. so bili objavljeni v francoskem jeziku.
  Obsega preko 3 milijone enot digitaliziranega gradiva, ki predstavljajo francosko umetnost, znanost in zgodovino.

  Jezik: francoščina

  Dostopnost:

   

  več

 10. Gateway Bayern

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Gateway Bayern služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 150 bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic (23 milijonov zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1970.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več