Informacijski viri

 1. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Besedila člankov Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Digitalne knjižnice Zemljevidi

  Digitalna knjižnica Slovenije služi za iskanje, branje in ogled člankov, knjig, fotografij, plakatov, zvočnih posnetkov, notnega gradiva, zemljevidov itn., ki izvirajo z območja Slovenije ter so pomembni za slovensko zgodovino, kulturo in znanost. Digitalna knjižnica Slovenije je osrednji slovenski spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov.

  Zbirke na portalu sestavljajo besedila: časopisje (članki, znanstveni članki), knjige, poročila ARRS, visokošolska dela), slike (3D predmeti, artoteka, fotografije, notno gradivo, plakati, razglednice, rokopisi, vedute, zemljevidi), multimedija (virtualne razstave, zvočni posnetki) in poročila: zaključna poročila ARRS (raziskovalni programi, raziskovalni projekti, podoktorski projekti). Portal ponuja dostop do več 600.000 enot digitaliziranega in izvorno digitalnega gradiva nacionalnega kulturnega in znanstvenega pomena. Vseh digitalnih strani je skupaj že 3,5 milijona. Večino gradiva lahko preiskujemo tudi z iskanjem po besedah v celotnem besedilu prispevkov, gradivo pa je razdeljeno tudi na tematske kategorije.

  Jezik: slovenščina

  Dostopnost:

   

  več

 2. Directory of Open Access Books

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Elektronske knjige Odprti dostop Viri na internetu

  Directory of Open Acces Books služi za iskanje znanstvenih knjig. Vključeni so recenzirani naslovi z vseh področij, ki so prosto dostopni bralcem. Omogoča dostop do celotnih besedil preko 5.900 znanstvenih in strokovnih knjig, ki izhajajo v odprtem dostopu. Iskanje je možno po naslovu, tematiki in besedah iz bibliografskih zapisov knjig, ter tudi po bibliografskih podatkih knjig: avtorju, naslovu, abstraktu, ključnih besedah itn..

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 3. Directory of Open Access Journals

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Besedila člankov Odprti dostop Viri na internetu Znanstvene publikacije

  Directory of open acces journals služi za iskanje znanstvenih časopisov ter tudi člankov iz teh časopisov. Vključeni so recenzirani naslovi z vseh področij, ki so prosto dostopni bralcem. Omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz preko 9.500 znanstvenih in strokovnih revij, ki izhajajo v odprtem dostopu. Iskanje je možno po naslovu, tematiki in besedah iz bibliografskih zapisov o časopisih ter tudi po bibliografskih podatkih člankov: avtorju, naslovu, abstraktu, ključnih besedah itn..

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 4. Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Arhivi Odprti dostop Viri na internetu

  Directory of Open Access Repositories služi za iskanje digitalnih arhivov (akademskih repozitorijev) v odprtem dostopu, možno pa je tudi iskanje po dokumentih iz arhivov. Arhivi lahko obsegajo publikacije določene discipline, institucije ali financerja. Vključeni so lahko pred- in po-natisi znanstvenih člankov, prispevki s konferenc, disertacije, knjige, raziskovalna poročila itn. Arhive lahko pregledujete po državi, uporabljeni programski opremi, tipu publikacije in disciplini. Vključuje tudi 6 repozitorijev iz Slovenije.

  Seznam vključenih repozitorijev najdete tule.

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 5. Družboslovna besedila

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Besedila člankov Znanstvene publikacije

  Družboslovna besedila služijo za iskanje in branje člankov iz slovenskih družboslovnih znanstvenih časopisov: Družboslovnih razprav, Teorije in prakse ter Metodoloških zvezkov. Številke iz zadnjega leta zaradi embarga niso dostopne.

  Dostopnost:

   

  več

 6. Državni zbor

  Kategorija: Pravo    Tip: Viri na internetu Zakonodaja

  Zbirke zakonodajnega postopke, na voljo na portalu Državnega zbora Republike Slovenije, omogočajo iskanje in branje zakonov ter aktov RS. Obsegajo predlagane in sprejete zakone, predlagane in sprejete akte (poslovnik, proračun, nacionalni programi, resolucije itn.), prečiščena besedila zakonov, dobesedne prepise sej ter dokumente o sejah (sklice, zapisnike itn.). Na voljo so tudi druge informacije o funkciji in delu Državnega zbora Republike Slovenije.

  Jezik: slovenščina

  Dostopnost:

   

  več

 7. DXplain

  Kategorija: Medicina    Tip: Informacijski portal

  Program DXplain razvijata Massachusetts General Hospital in Harvard Medical School. DXplain je sistem za podporo pri odločanju na področju interne medicine. Program ne nudi dokončne klinične diagnoze in se ne sme uporabljati kot nadomestek za zdravniško postavljanje diagnoze.

  Dostopnost:

  • DXplain (Dostop z lokacij Medicinske fakultete UL. Oddaljen dostop za člane CMK z geslom)

   

  več

 8. E-print Network

  Kategorija: Naravoslovje in tehnika    Tip: Arhivi Viri na internetu

  E-print Network služi za iskanje pred-natisov in po-natisov znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov konferenc, raziskovalnih poročil itn. t.i. e-printov. Iskanje poteka po preko 35.000 spletnih mestih in podatkovnih zbirkah, skupno po 5,5 milijonih dokumentov. Omogočeno je tudi brskanje po tematskih disciplinah, jeziku prispevkov in znanstvenih združenjih. Vključeni so številni repozitoriji kot npr. Arxiv.

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 9. eBook Academic Collection (EBSCOhost)

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Elektronske knjige Enciklopedije Slovarji

  Zbirka eBook Collection ponudnika EBSCOHost,  vsebuje več kot 141.000 e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike. Večino knjig si je možno tudi izposoditi (navodila) na prenosne naprave kot so: tablični računalniki, namenski bralniki in/ali pametni telefoni. Večina knjig nima omejitev glede sočasnega števila uporabnikov. Le manjši del, približno 370 knjig, ki so bile kupljene po izboru knjižnic UL v trajno last, pa lahko sočasno uporablja le en uporabnik. Zbirka je tudi popolnoma integrirana v mEga iskalnik NUK.

  Do 60 strani posamezne knjige lahko uporabnik natisne in/ali pošlje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov. Znotraj knjige je možno iskanje posameznih besed, na voljo je tudi angleško-angleški slovar.

  Jezik: angleščina

  Zbirko nabavlja: Narodna in univerzitetna knjižnica

  Trajni nakup 370 knjig pa so opravile: CEK EF, CMK MF, CTK, ODKJG FDV, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, NUK ter Pedagoška fakulteta.

  Dostopnost:

   

  več

 10. eBook Business Collection (EBSCO)

  Kategorija: Ekonomija    Tip: Elektronske knjige

  Zbirka eBook Business Collection je namenjena iskanju, branju in izposoji več kot 10.000 elektronskih knjig s področij managementa, marketinga, financ, poslovnih ved, komunikologije kakor tudi raziskav in projektov iz naštetih področij vseh pomembnih založnikov (Oxford University Press, University of Chicago Press, Entrepreneur Press, American Management Association, Wiley, …).

  Do 60 strani posamezne knjige lahko uporabnik natisne in/ali pošlje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov. Znotraj knjige je možno iskanje posameznih besed, na voljo je tudi angleško-angleški slovar.

  Prijavljeni uporabniki, ki si ustvarijo osebni račun, si lahko knjige iz zbirke izposodijo za različno dolgo obdobje tudi na prenosne naprave. Za branje izposojene knjige je potrebno namestiti brezplačen program Adobe Digital Editions.

  Vir nabavlja: Centralna ekonomska knjižnica.

  Dostopnost:

   

  več