Informacijski viri

 1. Bibliotheks-OPACs und Informationsseiten, Weltweit

  Kategorija: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije    Tip: Imeniki Katalogi knjižnic

  Bibliotheks-OPACs und Informationsseiten, Weltweit je spletno mesto, ki služi kot pregled nad številnimi katalogi knjižnic v posameznih državah, druge pomembne vodnike po katalogih knjižnic ("Bibliotheks-OPACs und Informationsseiten, Überregionall") in vsebinsko sorodnih spletnih mestih.

  Jezik: nemščina/angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 2. Catalogue collectif de France

  Kategorija: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic Viri na internetu

  Catalogue collectif de France služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih večjih francoskih knjižnic. Sčuži tudi kot seznam francoskih dokumentacijskih centrov.

  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih francoske nacionalne knjižnice, univerzitetnih knjižnic ter izbranih mestnih in specialnih knjižnic (15 milijonov zapisov).

  Dostopnost:

   

  več

 3. Catalogues de la Bibliotheque nationale de France

  Kategorija: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic Viri na internetu

  Katalogi Bibliotheque nationale de France služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, notnih zapisov, digitaliziranih publikacij itn. v fondih francoske Nacionalne knjižnice.

  Obsegajo bibliografske podatke o 14 milijonih enot gradiva: o knjigah, časopisih, revijah in časnikih od začetka tiska, avdiovizualnem gradivu od leta 1911, digitaliziranih publikacijah, zemljevidih, notnih zapisih itn. Vsako leto je možnost iskanja razširjena na 150.000 novih enot gradiva.

  Jezik: francoščina

  Dostopnost:

   

  več

 4. COBIB.SI - vzajemni katalog slovenskih knjižnic

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi in seznami Katalogi knjižnic Viri na internetu Znanstvene bibliografije

  Vzajemni katalog COBIB je skupni katalog več kot 430 slovenskih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS. V katalogu je skoraj 4,5 milijona bibliografskih zapisov o monografskih publikacijah (knjige, zemljevidi, slikovno gradivo, videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, notno gradivo itn.), serijskih publikacijah (časopisi (revije), časniki, letopisi itn.) in člankih, predvsem iz slovenskih strokovnih časopisov.

  Vključuje tudi vedno več podatkov in povezav na celotna besedila elektronskih časopisov in elektronskih knjig, ki so dostopna določenim kategorijam uporabnikov npr. študentom in zaposlenim, v določenih primerih pa vsem članom knjižnic na lokacijah Univerze v Ljubljani, NUK in CTK. Za neposreden dostop do licenčnih elektronskih časopisov in knjig z lokacij, ki niso v sklopu UL, CTK in NUK je potrebna predhodna prijava. Na tej strani izberemo gumb COBIB.SI odd. d. Podrobnosti o takšnem načinu dostopa si lahko preberete v Navodilih za oddaljen dostop.

  Za iskanje po tematiki uporabite predmetne oznake ali UDK.

  Jezik: slovenščina
  Dopolnjevanje: dnevno

  Dostopnost:

  • COBIB.SI (Dostop brez omejitev)
  • COBIB.SI odd. d. (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 5. COPAC

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  COPAC služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, cedejev, videokaset in drugega gradiva v fondih britanskih in irskih univerzitetnih knjižnic ter British Library.

  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih, cedejih, videokasetah itn. v fondih okoli 90 britanskih univerzitetnih knjižnic. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Subject").

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 6. Explore the British Library

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic Viri na internetu

  Explore the British Library služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, zbornikov in drugega gradiva v fondih British Library in njenega centra za medbibliotečno izposojo v Boston Spa (Document Supply Centre).

  Obsega okoli 57 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih in drugem gradivu v fondih British Library od leta 1450 dalje in bibliografske podatke o knjigah (od 1980), revijah (od 1700) in zbornikih (od 1964) v fondih Document Supply Centre.

  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: dnevno

  Dostopnost:

   

  več

 7. Gateway Bayern

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Gateway Bayern služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 150 bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic (23 milijonov zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1970.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več

 8. Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Katalog Deutschen Nationalbibliothek služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, elektronskih publikacij itn. v fondih knjižnice.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah in časnikih, avdiovizualnem gradivu, elektronskih publikacijah, zemljevidih itn. od leta 1913 dalje.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").


  Jezik: nemščina

  http://www.dnb.de/DE/Kataloge/kataloge_node.html

   

  Dostopnost:

   

  več

 9. Kataloge der Österreichischen Nationalbibliothek

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Katalogi Österreichische Nationalbibliothek služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva, rokopisov in drugega gradiva v fondih knjižnice.
  Obsegajo bibliografske podatke o gradivu v fondih knjižnice od leta 1501 dalje, poleg tega tudi katalog rokopisov, avtografov in zapuščin, ki obsega gradivo pred tem datumom.
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več

 10. Library of Congress Online Catalog

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Library of Congress Online Catalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, elektronskih publikacij, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev in drugega gradiva v fondih Kongresne knjižnice.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, elektronskih publikacijah, zemljevidih, notnih zapisih, cedejih itn. v fondih Kongresne knjižnice (18 milijonov zapisov). Zajema celotni fond knjig, revij in mikrofilmov od leta 1968 dalje, pred tem pa le delno. Druge vrste gradiv zajema le delno.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Subject") ali klasifikaciji Kongresne knjižnice ("Call number").
  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: dnevno

  Dostopnost:

   

  več