Informacijski viri

 1. Arts & Humanities Citation Index

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Citatni indeksi

  Arts & Humanities Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja humanistike: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija itn. Obsega bibliografske podatke s citiranimi referencami o člankih iz več kot 1100 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje (cederom obsega leta 1975 - 2000).

  Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

  Seznam časopisov na naslovu http://scientific.thomson.com/ts/mjl
  Dopolnjevanje: splet tedensko; cederom se ne dopolnjuje več, obsega leta 1975 - 2000
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 2. CWTS Journal Indicators

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu

  CWTS Journal Indicators je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Kazalnike razvija Leiden University’s Centre for Science and Technology Studies, ki podatke črpa iz zbirke citatnih indeksov Scopus (Elsevier). Glavni bibliometrični kazalnik je SNIP - Source-Normalized Impact per Paper, ki meri vpliv določenega časopisa tako, da v izračun vrednosti vzame celotni kontekst citiranosti področja, h kateremu časopis spada. Tako omogoča bolj natančne primerjave vrednosti citiranosti med različnimi področji. Kazalnike o posameznih časopisih lahko poiščete prek ISSN, naslova ali založnika;  prikličemo lahko tudi sezname časopisov (s podatki) na podlagi  vsebinskih področij in kategorij Scopus, ki jih lahko razvrstimo po različnih kriterijih. 

  Dostopnost:

   

  več

 3. Eigenfactor

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu

  Eigenfactor je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Podatke črpa iz Poročila o citiranosti (JCR), torej Web of Science. Glavna bibliometrična kazalnika, ki ju izračunava, sta Eigenfactor score (celotna vrednost časopisa za znanstveno skupnost) in Article influence score (povprečen vpliv vsakega prispevka v časopisu v prvih 5 letih po izdaji, primerljiv s faktorjem vpliva). Znanstvene časopise lahko iščemo na podlagi kategorij, leta izida ali naslova časopisa. Ponuja tudi iskanje naslovov znanstvenih časopisov v rubriki Cost effectiveness search, ki omogoča vpogled v vrednost časopisa tako glede na ceno kot tudi glede na znanstveni vpliv; različne vizualizacije podatkov, ki nastajajo tudi v povezavi z Microsoft Academic Search in JSTOR.

  Dostopnost:

   

  več

 4. Google Učenjak

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu

  Google Učenjak služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov - založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi po citirani literaturi. Naročene institucije imajo dostop do besedil člankov, prav tako člani knjižnic Univerze v Ljubljani preko oddaljenega dostopa v skladu z licenčnimi pogoji. Vključeni so podatki o zalogi knjig v slovenskih knjižnicah iz vzajemnega kataloga COBIB.SI.

  Google Scholar Metrics Seznam znanstvenih časopisov, rangiran na podlagi bibliometričnih kazalnikov znotraj posameznih vsebinskih področij in kategorij. Uporablja kazalnik h-indeks (vrednost, ki označuje, da ima časopis vsaj x prispevkov, ki so prejeli vsaj x citatov), in sicer prek h5-indeks (vrednost h-indeksa časopisa za prispevke v zadnjih 5 letih) ter prek h5-median (povprečno število citatov na prispevke, ki so vključeni v h5-indeks).

  Dostopnost:

   

  več

 5. Science Citation Index Expanded

  Kategorija: Naravoslovje in tehnika    Tip: Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

  Science Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja naravoslovja in tehnike: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija, računalništvo itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 10.000 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje.

  Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

  Seznam časopisov
  Dopolnjevanje: tedensko
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 6. SCImago Journal & Country Rank

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu

  SCImago Journal & Country Rank je prosto dostopen portal z bibliometričnimi podatki znanstvenih časopisov in držav. Znanstveni kazalci črpajo svoje podatke iz zbirke citatnih indeksov Scopus (Elsevier). Ponuja veliko kazalnikov znanstvenega  objavljanja, ki jih prikaže v obliki tabel ali grafov in jih je moč izvoziti v MS Excel preglednice. Glavni bibliometrični kazalnik je SCImago Journal Rank (SJR), ki meri prestiž znanstvene revije. Posamezne časopise lahko iščemo po naslovu, založniku ali ISSN; prikličemo lahko tudi sezname časopisov (s podatki) na podlagi  vsebinskih področij (27) in kategorij (313) Scopus, ki jih lahko razvrstimo po različnih kriterijih. Podobno lahko prikličemo tudi sezname držav; iskanje podatkov o posamezni državi je olajšano s pomočjo grafičnega vmesnika. Portal omogoča tudi analize in grafične prikaze primerjav med izbranimi znanstvenimi časopisi ali področji oz. državami. Na podlagi dveletnega obdobja portal prikaže tudi grafični prikaz citatne mreže in mehurčne grafikone za prikaz bibliometričnih podatkov posamezne države.  

  Dostopnost:

   

  več

 7. SCOPUS

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Medicina Naravoslovje in tehnika    Tip: Citatni indeksi Znanstvene bibliografije

  Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno zajema vsebino 21.750 naslovov revij (od teh 20.698 recenziranih ter 2.800 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 51 milijonov bibliografskih zapisov (30.3 milijonov z referencami za obdobje po l. 1995 (84 % z izvlečki) ter 21.3 milijonov za obdobje med 1823-1995). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 389 serij znanstvenih monografij, 12.000 knjig ter 5.5 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office).

  Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, Primo ali Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko

  Dostopnost:

  • SCOPUS (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 8. Social Sciences Citation Index

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

  Social Sciences Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja družboslovja: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 3000 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje.

  Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

  Seznam naslovov

  Dopolnjevanje: tedensko
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 9. Web of Science

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

  Servis Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970 dalje.

  Dostopna sta tudi Journal Citation Reports and Journal Citation Reports. Science Edition, kjer so na razpolago podatki o dejavnikih (faktorjih) vpliva in drugih bibliometričnih kazalnikov za posamezne revije. 

  Podrobnosti o vsakem si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

  1. Arts and Humanities Citation Index
  2. Science Citation Index Expanded
  3. Social Sciences Citation Index
  4. Journal Citation Reports
  5. Journal Citation Reports. Science Edition

   

  Servis Web of Science (WoS) omogoča tudi iskanje po drugih bazah:

  BIOSIS Citation index - zbirka citatnih indeksov s področja znanosti o življenju in biomedicine

  Current Contents Connect - zbrana kazala in bibliografske informacije o najpomembnejših znanstvenih revijah in knjigah, spletnih mestih in dokumentih. Omogoča iskanje po predobjavljenih člankih.

  Data Citation Index - zbirka raziskovalnih podatkov, študij in zbirk podatkov iz mednarodnih podatkovnih repozitorijev.

  Derwent Innovations Index - informacije o patentih iz Darwent World Patent Index in citati patentov iz Patents Citation Index. Patenti segajo nazaj do 1963, citati patentov pa nazaj do 1973.

  KCI - Korean Journal Database - dostop do člankov iz multidisciplinarnih revij, vključenih v KCI, ki ga upravlja korejska državna fundacija za raziskave in vključuje bibliografske informacije o akademski literaturi, objavljeni v Koreji.

  MEDLINE - podatkovna zbirka ameriške nacionalne medicinske knjižnice, National Library of Medicine (NLM), ki omogoča raziskovanje področij biomedicine, znanosti o življenju, bioinženiringa, javnega zdravja, klinične oskrbe ter znanosti o rastlinah in živalih.

  Russian Science Citation Index - bibliografske informacije in citati akademskih člankov ruskih raziskovalcev iz več kot 500 znanstvenih revijah.

  ScIELO Citation Index - dostop do znanstvene literature s področij naravoslovja, tehnike, družboslovja in humanistike, objavljene v pomembnih revijah v odprtem dostopu iz Latinske Amerike, Portugalske, Španije in Južne Afrike.

  Zoological Records - vodilna referenčna taksonomska zbirka podatkov, najstarejša kontinuirano izhajajoča  zbirka živalske biologije.

   

  Dostopnost:

  • Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več