Informacijski viri

 1. British and Irish Legal Information Institute

  Kategorija: Pravo    Tip: Viri na internetu Zakonodaja

  British and Irish Legal Information Institute služi za iskanje in branje pravnih predpisov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Obsega besedila večine veljavnih predpisov in judikaturo Združenega kraljestva, Severne Irske, Škotske in Walesa ter Republike Irske, ki so prosto dostopni na spletu. Obsega okoli 300.000 dokumentov.

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 2. Bundesanzeiger

  Kategorija: Pravo    Tip: Viri na internetu Zakonodaja

  Bundesanzeiger služi za iskanje in branje zveznih predpisov in mednarodnih pogodb Zvezne republike Nemčije. Obsega uradni del, kjer so na voljo pravne publikacije in direktive Zvezne vlade; sodni razdelek z dokumenti o različnih postopkih; podjetniški razdelek z informacijami za podjetja; finančna poročila in informacije o trgu ter druge informacije.

  Iskati je mogoče tudi po celotnih besedilih publikacij in dokumentov.

  Jezik: nemščina in delno angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 3. CompLex.hu

  Kategorija: Pravo    Tip: Viri na internetu Zakonodaja

  CompLex.hu služi za iskanje in branje zakonodaje Republike Madžarske od leta 1990 naprej.

  Jezik: madžarščina

  Dostopnost:

   

  več

 4. Congress.gov

  Kategorija: Pravo    Tip: Viri na internetu Zakonodaja

  Congress.gov je uradna spletna stran, ki nudi dostop do zvezne zakonodaje ter dokumentov zakonodajnega postopka Združenih držav Amerike. Obsega besedila veljavnih zveznih zakonov, osnutke zakonov, ustavo, dokumente senata in kongresa itn.

  Congress.gov nadaljuje in nadgrajuje zbirko THOMAS, ki je bila prvič objavljena leta 1995.

  Dokumenti iz zgodnjega obdobja delovanja ameriškega kongresa (1774-1875) so na voljo preko portala Century of Lawmaking.

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 5. Croacta

  Kategorija: Pravo    Tip: Viri na internetu Zakonodaja

  Croacta služi za iskanje in branje pravnih predpisov in vsebine uradnega lista Republike Hrvaške. Obsega register veljavnih predpisov in predpisov razveljavljenih po letu 2003 ter besedila uredbenega dela ("službeni dio") in mednarodnih pogodb ("međunarodni ugovori") Narodnih novin (uradnega lista) Republike Hrvaške od leta 1990 naprej.

  Jezik: hrvaščina

  Dostopnost:

   

  več

 6. Državni zbor

  Kategorija: Pravo    Tip: Viri na internetu Zakonodaja

  Zbirke zakonodajnega postopke, na voljo na portalu Državnega zbora Republike Slovenije, omogočajo iskanje in branje zakonov ter aktov RS. Obsegajo predlagane in sprejete zakone, predlagane in sprejete akte (poslovnik, proračun, nacionalni programi, resolucije itn.), prečiščena besedila zakonov, dobesedne prepise sej ter dokumente o sejah (sklice, zapisnike itn.). Na voljo so tudi druge informacije o funkciji in delu Državnega zbora Republike Slovenije.

  Jezik: slovenščina

  Dostopnost:

   

  več

 7. Federal Register

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Federal Register služi za iskanje in branje veljavnih predpisov Združenih držav Amerike. Obsega zvezne predpise in druge dokumente oblasti.


  Jezik: angleščina

  Ponudnik:  Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration

   

  Dostopnost:

   

  več

 8. Gesetze im Internet

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Gesetze im Internet služi za iskanje in branje zveznih predpisov Zvezne republike Nemčije. Obsega večino veljavnih zveznih prepisov.

  Jezik: nemščina

  Ponudnik: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

  Dostopnost:

   

  več

 9. IUS-INFO

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  IUS-INFO je namenjena iskanju in branju zakonodaje, sodne prakse in pravne literature  Republike Slovenije ter zakonodaje, sodne prakse itn. Evropske unije.

  Obsega čistopise vseh veljavnih zakonov in podzakonskih aktov Republike Slovenije, odločitve Ustavnega sodišča, judikate Vrhovnega sodišča in določenih višjih sodišč, razpise iz Uradnega lista, izbrane komentarje zakonov (NOVO), vzorce pogodb in internih aktov (NOVO), revizijska poročila Računskega sodišča, pravna mnenja Vrhovnega sodišča, besedila člankov iz revij Podjetje in delo, Pravna praksa, Revus, Evro Pravna praksa, Odvetnik in  Sodnikov informator ter bibliografske podatke o člankih iz različnih publikacij. Na voljo so tudi nekatera diplomska in magistrska dela, ki se nanšajo na področje prava (NOVO).

  Segment EURO IUS-INFO obsega register veljavne zakonodaje EU, primarno in sekundarno zakonodajo, nacionalne ukrepe za izvajanje direktiv, dopolnilne pravne akte, judikate Sodišča Evropskih skupnosti (ECJ) in Sodišča prve stopnje (CFI), Uradni list – serijo C, pripravljalne dokumente, parlamentarna vprašanja Evropskega parlamenta, akte organov EFTE in odločitve sodišč EFTE.

  Pravna besedila EU so urejena po tezavru EUROVOC. Za pomoč pri razumevanju in prevajanju besedil uporabite angleško-slovenski in slovensko-angleški pravni slovar.

   
  Jezik: slovenščina in angleščina

  Gradiva: Posnetek spletne predstavitve iskanja

  Dostopnost:

  • IUS-INFO (Dostop z lokacij NUK. Oddaljeni dostop za člane NUK.)

   

  več

 10. Leggi Italiane

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Leggi Italiane služi  za iskanje in branje zakonodaje Republike Italije. Obsega besedila zakonov, povezave do dokumentov sodišč, ustave, uradnega lista,....

  Jezik:italijanščina

  Dostopnost:

   

  več