Informacijski viri

 1. ProQuest East Europe & Central Europe Database

  Kategorija: Multidisciplinarna področja    Tip: Besedila člankov Seznami in abstrakti člankov

  Zbirka ProQuest East Europe & Central Europe Database služi za iskanje znanstvene in strokovne literature iz vseh znanstvenih disciplin, vključno z družbenimi vedami, izobraževanjem, humanistiko, poslovanjem in gospodarstvom. Vključuje 600 znanstvenih revij v polnem besedilu, ki jih izdajajo na področju vzhodne in srednje Evrope.  

  Jezik: angleški

  Dostopnost:

   

  več

 2. ProQuest Social Science Database

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Besedila člankov Seznami in abstrakti člankov Znanstvene publikacije

  Zbirka Proquest Social Science Database služi za iskanje znanstvene literature s področja družboslovja in zagotavlja pokritost področij antropologije, kriminologije, ekonomije, politologije, psihologije, socialnega dela, izobraževanja in sociologije. Zbirka vključuje 1457 naslovov revij, od tega 1157 v polnem besedilu, poleg tega pa vsebuje tudi uradne publikacije, delovna gradiva in konferenčne zbornike.

  Jezik: angleški

  Dostopnost:

   

  več

 3. PsycINFO

  Kategorija: Psihologija    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  PsycINFO je zbirka namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja psihologije: zgodovina in smeri psihologije; psihometrija, statistika in metodologija; eksperimentalna psihologija; nevropsihologija; komunikacijski sistemi; razvojna psihologija; družbeni procesi; socialna psiholgija; psihologija osebnosti; psihoanaliza; telesne in duševne motnje; prevencija in terapija; klinična psihologija; pedagoška psihologija; psihologija dela; psihologija športa; psihologija potrošnika; ekološka psihologija; umetna inteligenca itn. Posega pa tudi na sorodna področja: humanistika, management, marketing, oglaševanje, kriminologija, lingvistika, obramboslovje, socialno delo itn.

  Obsega bibliografske opise z abstrakti o člankih iz 2000 znanstvenih časopisov, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah, prispevkih s konferenc in tehničnih poročilih od leta 1806 dalje oz. kasneje.
  Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje, ključne fraze ali klasifikacijo. Iskanje lahko omejite tudi na določeno starostno skupino, tip empirične študije itn. Možno je tudi iskanje po citirani literaturi.
  Navodila za iskanje, klasifikacija in seznam časopisov na naslovu http://www.apa.org/psycinfo

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina

  Vir so nabavile Centralna medicinska knjižnica, Fakulteta za družbene vede, Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete in NUK.

  Dostopnost:

  • PsycINFO (Dostop z lokacij Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje FDV, FF in NUK.)

   

  več

 4. RILM Abstracts of Music Literature

  Kategorija: Glasba    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  RILM Abstracts of Music Literature je obsežna glasbena bibliografija, ki ponuja širok in natančen pregled gradiva ter omogoča tako poglobljeno raziskovanje kot neobvezno pregledovanje vsebin bralcem vseh zahtevnostnih stopenj. RILM je pravi naslov za raziskovalce, ki želijo jasne in preverjene bibliografske informacije, opremljene s citati in povzetki.

  Zajema obdobje od leta 1967 do danes in se dopolnjuje mesečno. Zbirka obsega več kot 11.000 revij in vsebuje preko 700.000 zapisov, vsako leto pa je na novo dodanih preko 40.000. Zapisom so lahko priloženi tudi avdio in videpo posneki, ki predstavljajo rezultate raziskav oz. terenskega dela.

  Vir za citate v RILM so publikacije, ki se objavljajo v 155 državah in v 214 rezličnih jezikih. Naslovi so prevedein v Angleščino, večina zapisov je opremljena tudi z angleškimi povzetki.

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • RILM (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 5. RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

  Kategorija: Glasba    Tip: Besedila člankov Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Vir je na voljo v 45-dnevnem testnem obdobju, začenši s torkom, 18. aprila 2017.

  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text je bogata zbirka znanstvenih besedil o glasbi. Je globalni vir za vse raziskovalce glasbe, saj prinaša besedila več kot 200 naslovov znanstvenih revij (prispevki so iz 50 držav, v 40 jezikih), ki pokrivajo obdobje od začetka 20. stoletja do danes. Med njimi je 90 revij, ki niso na voljo nikjer drugje. Vsebuje znanstvene in strokovne prispevke, recenzije, osmrtnice, uvodnike, korespondence, oglase, novice in drugo. Vsebinsko vir pokriva širše in ožja področja glasbe in sorodnih disciplin: muzikologijo, etnomuzikologijo, teorijo, glasbene inštrumente, pedagogika, izvedba in druga področja. Vključuje tudi RILM Abstracts of Music Literature, celoviti vir publikacij o glasbi, ki vključuje okoli milijon bibliografskih opisov, kontrolirani geslovnik in povzetke.

  Seznam revij najdete na http://rilm.org/fulltext/

  Posodabljanje: mesečno

  Dostopnost:

  • RAFT (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 6. Royal Society of Chemistry Gold

  Kategorija: Biologija Fizika Kemija Medicina Veda o materialih    Tip: Besedila člankov Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije Znanstvene publikacije

  RSC Gold omogoča dostop do 43 tekočih naslovov revij, 5 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Natural Product Updates in Synthetic Reaction Updates), monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebin Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C  enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega Royal Society of Chemistry. Pokriva področja  kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije. Celotna besedila člankov  so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.

   

  Dostopnost:

  • RSC Gold (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 7. Science Citation Index Expanded

  Kategorija: Naravoslovje in tehnika    Tip: Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

  Science Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja naravoslovja in tehnike: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija, računalništvo itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 10.000 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje.

  Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

  Seznam časopisov
  Dopolnjevanje: tedensko
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 8. Social Sciences Citation Index

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Citatni indeksi Seznami in abstrakti člankov

  Social Sciences Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja družboslovja: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije itn. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in citiranimi referencami o člankih iz več kot 3000 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje.

  Iskanje po tematiki: sklicevanje nekega avtorja na dokument drugega avtorja (članek, knjiga, patent, umetniško delo itn.) pomeni tematsko povezavo. Vsi članki, ki citirajo določen(-e) dokument(-e), obravnavajo specifično temo iz citiranega dokumenta(-ov).

  Seznam naslovov

  Dopolnjevanje: tedensko
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Web of Science (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 9. Social Services Abstracts

  Kategorija: Socialno delo    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Social Sciences Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja socialnega dela.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 1300 znanstvenih časopisov. Članki iz nekaterih naslovov so vključeni v celoti, iz drugih pa le delno. Zajete so objave od leta 1979 naprej.
  Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje in klasifikacijo.

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Social Services Abstracts (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 10. Sociological Abstracts

  Kategorija: Sociologija    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Sociological Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja sociologije in sorodnih disciplin s področja družbenih in vedenjskih znanosti. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov iz skoraj 2500 revij, poleg tega pa tudi informacje o prispevkih s konferenc, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. Podatki segajo vse do leta 1952 in vključujejo tudi zapise, objavljene v tiskani izdaji Sociological Abstracts.

  Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje, indeksne fraze ali klasifikacijo. Možno je tudi iskanje po citirani literaturi.

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Sociological Abstracts (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več