Informacijski viri

 1. SocINDEX with Full Text

  Kategorija: Sociologija    Tip: Besedila člankov Znanstvene publikacije

  SocINDEX with Full Text pokriva področje sociologije in vseh njenih poddisciplin ter ter sorodnih študijskih področij. Vsebine v zbirki so opremljene s predmetnimi oznakami sociološkega tezavra, ki ga oblikuje skupina strokovnjakov in leksikografov.

  SocINDEX with Full Text ponuja poleg 900 naslovov s celotnim besedilom tudi povzetke iz več kot 1.500 temeljnih revij ki segajo vse do leta 1895. Zbirko zaokrožujejo še monografije, prispevki s konferenc in druga neperiodika. Na voljo so tudi podrobnejši podatki o avtorjih.

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • SocINDEX with Full Text (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 2. SPORTDiscus with Full Text

  Kategorija: Šport    Tip: Besedila člankov Znanstvene bibliografije

  Za oddaljeni dostop potrebujete posebno uporabniško ime in geslo, ki ju dobite osebno v knjižnici Fakultete za šport.

  SPORTDiscus with full text je zbirka namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področja športa in s področji, tesno povezanih s športom. Omogoča dostop do polnih besedil nekaterih najbolj iskanih revij iz zbirke SPORTDiscus - brez embarga. Vsebuje celotnba besedila člankov, objavljenih od leta 1985 naprej.

  Strokovna področja, ki jih zbirka pokriva so: biomehanika, športna medicina, kineziologija, športna prehrana, fizioterapija, rehabilitacija, športna psihologija itn.

  Iskati je možno v osnovnem ali naprednem uporabniškem vmesniku, po predmetnih oznakah (Subjects), možen je pregled naslovov časopisov in revij.

  Dopolnjevanje: tedensko
  Jezik: angleščina
  Seznam časopisov: SPORTDiscus with Full Text

  Dostopnost:

   

  več

 3. WARC

  Kategorija: Ekonomija Komunikologija Sociologija Trženje    Tip: Besedila člankov

  Zbirka WARC zagotavlja dostop do prek 8000 polnih besedil člankov s področja trženja in oglaševanja iz revij kot so Market Leader, The Journal of Advertising Research, International Journal of Advertising , The International Journal of Market Research, itd. Poleg tega vsebuje okoli 5000 nagrajenih študij primera, na primer: New Zealand Effies 2011, DMA ECHO Awards 2011, EACA Euro Effies 2011, Australian Effies 2011, WPP Atticus Awards 2010, itd. V zbirki lahko najdete tudi konferenčne publikacije, statistične podatke, ter novice s področja marketinga in oglaševanja.

  Jezik: angleščina
  Vir naroča: Ekonomska fakulteta in Fakulteta za družbene vede

  Dostopnost:

  • WARC (Dostop z lokacij FDV in EF. Oddaljen dostop za študente in osebje Fakultete za družbene vede in Ekonomske fakultete.)

   

  več

 4. Wiley Online Library

  Kategorija: Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Besedila člankov Elektronske revije Znanstvene publikacije

  Wiley Interscience služi za iskanje ter branje znanstvenih in strokovnih člankov z vseh področij. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov preko 120 znanstvenih časopisov od leta 1997 dalje.

  Dopolnjevanje: dnevno
  Jezik: angleščina

  Servis naroča konzorcij Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Instituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, Onkološkega inštituta in IZUM.

  Dostopnost:

  • Wiley Online Library odd.d. (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 5. ZEDHIA

  Kategorija: Ekonomija Zgodovina znanosti in tehnike    Tip: Besedila člankov Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Periodika

  Vir je na voljo testnem obdobju do 25. junija 2017.

  ZEDHIA (Zentraleuropäisches digitales wirtschafts- und gesellschaftshistorisches interaktives Archiv) je spletna interaktivna zbirka podatkov, namenjena celovitim zgodovinskim raziskavam. Vsebuje digitalizirana besedila in poglobljene informacijske vire za preučevanje zgodovine podjetništva in ekonomije v Srednji Evropi ter preučevanja rodoslovja v Srednji Evropi. Jedro vira predstavljajo različne publikacije založnika Compass Verlag, na prvem mestu seveda različne izdaje revije Compass. ZEDHIA register za zgodovino podjetništva in ekonomije Avstrije med leti 1868 in 2003 vsebuje 745 zvezkov in več kot 1 milijon strani besedil. Vir omogoča iskanje po celotnem besedilu vseh publikacij, uporabo fasetnega filtriranja rezultatov in prednosti hiperpovezav v knjigah, podpira tudi večjezične predstavitve menija in inovativni uporabniški vmesnik.

  Seznam revij najdete na spletni strani založnika.

  Dostopnost:

  • Zedhia (Dostop z lokacij Unverze v Ljubljani, CTK, NUK in SAZU. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več