Informacijski viri

 1. Arhiv družboslovnih podatkov

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Arhivi Statistični in družboslovni podatki

  ADP hrani zbirko podatkov za družboslovne analize. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, še posebno podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

  ADP vzdržuje arhiv, namenjen iskanju podatkov in brskanju po družboslovnih raziskavah, kjer lahko najdene podatke tudi analizirate. V arhivu je shranjen opis raziskave: naslov, raziskovalci, populacija, časovno obdobje, metoda zbiranja podatkov, objave ter sami podatki, ki jih je možno prikazati in analizirati preko spleta.

  ADP je osrednji slovenski družboslovni arhiv. Spletno mesto ADP ponuja tudi novice in druge pomembne povezave s področja družboslovnih raziskav in odprtega dostopa.

  Dostopnost:

  • ADP (Dostop brez omejitev)

   

  več

 2. Eurostat

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Statistični in družboslovni podatki

  Eurostat obsega statistične podatke za Evropsko unijo o ključnih indikatorjih politik EU, splošni in regionalni statistiki, ekonomiji in financah, prebivalstvu in socialnem okolju, industriji, trgovini in storitvah, kmetijstvu in ribištvu, zunanji trgovini, transportu, okolju in energiji ter znanosti in tehnologiji. Podatki so pridobljeni od nacionalnih statističnih uradov in harmonizirani.
  Izvažate jih lahko v različnih formatih.

  Jezik: angleščina, francoščina in nemščina

  Dostopnost:

   

  več

 3. Inter-University Consortium for Political and Social Research

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Arhivi Statistični in družboslovni podatki

  ICPSR vzdržuje arhiv, kjer iščete družboslovne raziskave in dostopate do samih podatkov. V arhivu je shranjen opis raziskave (naslov, raziskovalci, populacija, časovno obdobje, metoda zbiranja podatkov, objave itn.) ter datoteke s kodirno knjigo, samimi podatki itn.

  Zajeti so popisi prebivalstva, področja ekonomije, izobraževanja, kriminologije, politologije, pravnega sistema, zgodovine, geografije, zdravstva itn.

  Arhiv ICPSR kot največji arhiv družboslovnih podatkov na svetu hrani poleg raziskav iz ZDA tudi raziskave iz nekaterih drugih držav.

  Do nekaterih datotek je dostop omejen. Naročite jih lahko preko nacionalnega člana ICPSR za Slovenijo - Arhiva družboslovnih podatkov pri FDV UL .

  Dostopnost:

   

  več

 4. OECD iLibrary

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Elektronske knjige Statistični in družboslovni podatki

  OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil vseh publikacij, ki jih izdaja OECD - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj od leta 1998 naprej. Tako je na voljo več kot 10.100 e-knjig, 3.800 člankov, poročil, časopisov itn. Poleg tega pa omogoča še pregledovanje statističnih zbirk podatkov OECD in zbirk Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD DevelopmentCentre, PISA (Programme for International Student Assessment) in International Transport Forum (ITF).
  Publikacije in zbirke statističnih podatkov OECD pokrivajo ekonomska in socialna področja 34 članic OECD, pa tudi nečlanic (Kitajska, Indija, države Južne Amerike, Rusija itn.) Ta področja so: bančništvo, davki, energetika, izobraževanje, kmetijstvo in pridelava hrane, makroekonomija, migracije, neposredna vlaganja, okolje in trajnostni razvoj, trgovina, razvoj, znanost in raziskovanje, socialni izdatki, telekomunikacije, zavarovalništvo, zaposlovanje, zdravstvo itn.

  Jezik: angleščina, francoščina, povzetki tudi v drugih jezikih

  Dostopnost:

  • OECD iLibrary (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 5. Statistični letopis Republike Slovenije

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Statistični in družboslovni podatki

  Statistični letopis Republike Slovenije služi za iskanje statističnih podatkov o Republiki Sloveniji iz naslednjih področij: ozemlje in podnebje, upravna teritorialna razdelitev, poslovni subjekti, prebivalstvo, volitve, izobraževanje, raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija, kultura, informacijska družba, šport, zdravstvo, socialna varnost, kriminaliteta, aktivno prebivalstvo, plače, življenjska raven, cene, kmetijstvo in ribištvo, gozdarstvo in lov, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, energetika, obrt, gradbeništvo, promet in zveze, zunanja trgovina, trgovina, odkup, gostinstvo in turizem, nacionalni računi, investicije, bilanca javnega financiranja, sredstva prebivalstva, potrošniški krediti in zavarovanje, plačilna bilanca ter okolje.

  Del področij je zajetih v Banki statističnih podatkov, kjer so podatki podrobnejši in obsegajo daljše časovno obdobje.

  Dostopnost:

   

  več

 6. UNESCO Institute of Statistics

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Statistični in družboslovni podatki

  UNESCO Institute for Statistics (UIS) skrbi za zbiranje podatkov in izdelavo metodologije za sledenje nacionalnim in mednarodnim trendom na področju izobraževanja, znanosti in tehnologije, kulture in komunikacij. Redno objavlja primerljive statistične podatke z omenjenih področij za države na vseh stopnjah razvoja.

   

  Jezik: angleščina in francoščina

  Dostopnost:

  • UIS (Dostop brez omejitev)

   

  več

 7. Združenje evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA)

  Kategorija: Družboslovje in humanistika    Tip: Arhivi Statistični in družboslovni podatki

  V katalogu Združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA lahko iščete družboslovne raziskave, shranjene v različnih arhivih. Iskanje poteka po francoskem, danskem, norveškem, britanskem, nemškem, češkem, nizozemskem, madžarskem, švedskem, slovenskem, estonskem, finskem, grškem in italijanskem arhivu.

  Spletno mesto CESSDA napotuje na spletna mesta tudi še ostalih arhivov družboslovnih podatkov v Evropi in drugod po svetu.

  Dostopnost:

   

  več