Informacijski viri

 1. Fran

  Kategorija: Jezikoslovje Splošne informacije    Tip: Informacijski portal Slovarji Zemljevidi

  Portal Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, je namenjen iskanju po slovarjih, jezikovnih korpusih in drugih jezikovnih zbirkah. Nad portalom bdi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na voljo so med drugim tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovar novejšega besedja, Slovenski pravopis, Slovensko-latinski slovar, Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (1894–1895), Gledališki terminološki slovar, Čebelarski terminološki slovar, Planinski terminološki slovar, Slovenski lingvistični atlas 1, korpus Nova beseda in jezikovna ter terminološka svetovalnica. Na voljo je tudi tretja izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Slovar pravopisnih težav 3.0, Slovenski lingvistični atlas 2, Sprotni slovar slovenskega jezika 3.0 (Domen Krvina), Urbanistični terminološki slovar in Slovenski etimološki slovar3 (Marko Snoj). Dodan je tudi ZRCola 2.0: vnašalni sistem in pisava. Skupaj obsega 31 slovarjev, atlas, 2 svetovalnici in 591.416 slovarskih sestavkov.

  Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2) je na voljo z lokacij NUK ali prek oddaljenega dostopa za člane NUK.

  Iskati je mogoče prek glavnega iskalnega okenca, ki vam hkrati išče po vseh slovarjih in virih na portalu, tudi rezultate prikaže združeno. Iščemo lahko tudi prek naprednega iskalnika, ki nam omogoča, da izberemo posamezni slovar in iščemo po specifičnih rubrikah slovarskega zapisa iskanega termina. Tako lahko izvajamo enostavno iskanje ali pa tvorimo kompleksnejše poizvedbe. Navodila za iskanje najdete na strani Fran.si.

   

  Dostopnost:

   

  več

 2. Gallica

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

  Gallica služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov itn., ki izvirajo iz območja Francije oz. so bili objavljeni v francoskem jeziku.
  Obsega preko 3 milijone enot digitaliziranega gradiva, ki predstavljajo francosko umetnost, znanost in zgodovino.

  Jezik: francoščina

  Dostopnost:

   

  več

 3. Gateway Bayern

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Gateway Bayern služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 150 bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic (23 milijonov zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1970.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več

 4. Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Katalog Deutschen Nationalbibliothek služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, elektronskih publikacij itn. v fondih knjižnice.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah in časnikih, avdiovizualnem gradivu, elektronskih publikacijah, zemljevidih itn. od leta 1913 dalje.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").


  Jezik: nemščina

  http://www.dnb.de/DE/Kataloge/kataloge_node.html

   

  Dostopnost:

   

  več

 5. Kataloge der Österreichischen Nationalbibliothek

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Katalogi Österreichische Nationalbibliothek služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva, rokopisov in drugega gradiva v fondih knjižnice.
  Obsegajo bibliografske podatke o gradivu v fondih knjižnice od leta 1501 dalje, poleg tega tudi katalog rokopisov, avtografov in zapuščin, ki obsega gradivo pred tem datumom.
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več

 6. Keesing’s World News Archive

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Besedila člankov

  Keesing’s World News Archive vsebuje več kot 114.000 celotnih besedil preglednih člankov, ki so narejeni na osnovi dnevnih novic z vsega sveta. Članki pokrivajo svetovne dogodke, pomembne dogodke v posameznih državah in mednarodnih organizacijah od leta 1931 dalje. Tako so zajeti politični dogodki, osnovni statistični podatki o državah, rezultati volitev, celoletni povzetki dogajanj, biografski podatki o politikih, mednarodni odnosi, vojaški spopadi, aktivnosti mednarodnih organizacij, naravne in druge nesreče, znanstveni dosežki itn.

  Iskanje je možno po celotnih besedilih. 

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina
  Vir naroča: Narodna in univerzitetna knjižnica

  Dostopnost:

  • Keesing’s World News Archive (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK)

   

  več

 7. Library of Congress Online Catalog

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Library of Congress Online Catalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, elektronskih publikacij, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev in drugega gradiva v fondih Kongresne knjižnice.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, elektronskih publikacijah, zemljevidih, notnih zapisih, cedejih itn. v fondih Kongresne knjižnice (18 milijonov zapisov). Zajema celotni fond knjig, revij in mikrofilmov od leta 1968 dalje, pred tem pa le delno. Druge vrste gradiv zajema le delno.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Subject") ali klasifikaciji Kongresne knjižnice ("Call number").
  Jezik: angleščina
  Dopolnjevanje: dnevno

  Dostopnost:

   

  več

 8. Nacionalni portal odprte znanosti

  Kategorija: Multidisciplinarna področja Splošne informacije    Tip: Arhivi Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Magisteriji in disertacije Odprti dostop Repozitoriji

  Nacionalni portal odprte znanosti omogoča iskanje in branje celotnih besedil institucionalnih repozitorijev vseh slovenskih univerz hkrati. Portal prinaša preko 110 000 dokumentov (diplomskih del, magistrskih del, doktorskih disertacij, znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, recenzij, prispevkov s konferenc, monografij,...). Repozitoriji univerz so kompatibilni z navodili OpenAIRE in povezani s COBISS.SI ter SICRIS.SI, vključeni v evropski portal magistrskih ter doktorskih del DART-Europe in v različne direktorije, agregatorje ter iskalnike (OpenDOAR, ROAR, BASE ...).

  Omogočen je odprti dostop do vsebin iz:            

  • Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru
  • Repozitorija Univerze v Ljubljani
  • Repozitorija Univerze na Primorskem
  • Repozitorija Univerze v Novi Gorici
  • Arhiva družboslovnih podatkov
  • VideoLectures.NET
  • Digitalne knjižnice Slovenije
  • Spletnega arhiva NUK
  • Digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo

   Jezik: slovenski, angleški

  Dostopnost:

   

  več

 9. Newswires

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Časniki

  Zbirka Newswires zagotavlja dostop do najodmevnejših dnevnih novic s celega sveta. Obsega vsebino iz AP Finacial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerginh Threats, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000, itd.. Uporabniki lahko dostopajo do celotnega besedila spletne vsebine, na voljo je 30-dnevni arhiv.

  Založnik: The Associated Press Newswire

  Dostopnost:

  • Newswires (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za člane knjižnic UL, CTK in NUK.)

   

  več

 10. Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog

  Kategorija: Splošne informacije    Tip: Katalogi knjižnic

  Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic.
  Obsega bibliografske podatke o knjigah,časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 70 avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic (11 milijona zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1980.
  Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").
  Jezik: nemščina

  Dostopnost:

   

  več