Informacijski viri Število virov: 218

MEDLINE

Biomedicina Medicina Stomatologija Veterina Zdravstvena nega Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Medline služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področij biomedicine, stomatologije, zdravstvene nege, veterine in zdravstvenega varstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz približno 5400 časopisov od leta 1966. Za iskanje po tematiki uporabite Medical Subject Headings (MeSH). Jezik: angleščina Založnik: National Library of Medicine (NLM)  


MLA International Bibliography

Etnologija Jezikoslovje Literarne vede Znanstvene bibliografije
MLA International Bibliography je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področij literarnih ved in jezikoslovja: literarna teorija in kritika, literarne forme in žanri, nacionalne književnosti, folklora, dramske umetnosti, posamezni jeziki in jezikovne skupine, teorija lingvistike, filozofija jezika, jezikovna politika, socio- in psiholingvistika, prevajanje, leksikologija, onomastika itn. Obsega bibliografske podatke…


LISA (Library and Information Science Abstracts)

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Znanstvene bibliografije
LISA služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti: iskanje in shranjevanje informacij, uporaba in uporabniki knjižnic, management knjižnic, gradnja in oprema knjižnic, promocija knjižnic, katalogizacija, klasifikacija, management znanja in informacij, informacijska tehnologija, avtomatizacija, umetna inteligenca, založništvo in knjigotrštvo, avtorsko pravo, zaščita gradiva itn. Obsega…


Library Literature & Information Science Full Text

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Besedila člankov Znanstvene bibliografije
Library Literature & Information Science Full Text je namenjena za iskanje strokovne in znanstvene literature ter branje člankov s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti: iskanje in shranjevanje informacij, uporaba in uporabniki knjižnic, management knjižnic, gradnja in oprema knjižnic, promocija knjižnic, katalogizacija, klasifikacija, management znanja in informacij, informacijska tehnologija, avtomatizacija, umetna…


ERIC

Vzgoja in izobraževanje Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja: pedagogika, andragogika, didaktika, defektologija, psihologija, učenje in individualni razvoj, izobraževalni procesi v učilnici, šoli, družbi, kurikulum, socialni procesi, okolje in strukture, raziskovanje in metodologija, zgradbe in oprema, informacijski in komunikacijski sistemi itn. Poudarek je na severnoameriškem prostoru.…


Sociological Abstracts

Sociologija Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije
Sociological Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja sociologije in sorodnih disciplin s področja družbenih in vedenjskih znanosti. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov iz skoraj 2500 revij, poleg tega pa tudi informacje o prispevkih s konferenc, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. Podatki segajo vse do…


ProQuest Dissertations & Theses Global

Multidisciplinarna področja Katalogi in seznami Magisteriji in disertacije
ProQuest Dissertations and Theses Global (PQDT) je najobsežnejša zbirka doktorskih in magisterskih disertacij v svetovnem merilu. Vsebuje bibliografske podatke o več kot 3 milijonih doktorskih in magistrskih nalog z vsega sveta od leta 1743 naprej ter več kot milijon celotnih besedil, ki jih je mogoče shraniti v formatu PDF. Več…


Keesing’s World News Archive

Splošne informacije Besedila člankov
Keesing’s World News Archive vsebuje več kot 114.000 celotnih besedil preglednih člankov, ki so narejeni na osnovi dnevnih novic z vsega sveta. Članki pokrivajo svetovne dogodke, pomembne dogodke v posameznih državah in mednarodnih organizacijah od leta 1931 dalje. Tako so zajeti politični dogodki, osnovni statistični podatki o državah, rezultati volitev,…


Slovenska bibliografija

Multidisciplinarna področja Nacionalne bibliografije
Portal Slovenska bibliografija na enem mestu združuje bibliografske zapise o knjigah, časnikih in časopisih, muzikalijah, zvočnih posnetkih, kartografskem in slikovnem gradivu in člankih. Vključene so publikacije, kjer je bodisi avtor Slovenec, bodisi so v slovenščini ali pa jih je izdala slovenska založba. Bibliografski zapisi za slovensko bibliografijo so po letu…


COBIB.SI - vzajemni katalog slovenskih knjižnic

Splošne informacije Katalogi in seznami Katalogi knjižnic Viri na internetu Znanstvene bibliografije
Vzajemni katalog COBIB je skupni katalog več kot 430 slovenskih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS. V katalogu je skoraj 4,5 milijona bibliografskih zapisov o monografskih publikacijah (knjige, zemljevidi, slikovno gradivo, videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, notno gradivo itn.), serijskih publikacijah (časopisi (revije), časniki, letopisi itn.) in člankih, predvsem iz…


COPAC

Splošne informacije Katalogi knjižnic
COPAC služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, cedejev, videokaset in drugega gradiva v fondih britanskih in irskih univerzitetnih knjižnic ter British Library. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih, cedejih, videokasetah itn. v fondih okoli 90 britanskih univerzitetnih knjižnic. Za iskanje po tematiki uporabite…


Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Österreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah,časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 70 avstrijskih univerzitetnih in znanstvenih knjižnic (11 milijona zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1980. Za iskanje po…


Gateway Bayern

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Gateway Bayern služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih 150 bavarskih univerzitetnih, znanstvenih in nekaterih specialnih knjižnic (23 milijonov zapisov). Večina gradiva je izšla po letu 1970.…


Catalogue collectif de France

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Catalogue collectif de France služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih večjih francoskih knjižnic. Sčuži tudi kot seznam francoskih dokumentacijskih centrov. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih itn. v fondih francoske nacionalne knjižnice, univerzitetnih knjižnic ter izbranih mestnih in specialnih knjižnic (15 milijonov…


Catalogue du Systeme universitaire de documentation

Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika Katalogi knjižnic Magisteriji in disertacije Viri na internetu
Catalogue du Systeme universitaire de documentation služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, disertacijah itn. v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic (skupaj 10 milijonov zapisov). Zajema bibliografske podatke z abstrakti o disertacijah obranjenih v…


Library of Congress Online Catalog

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Library of Congress Online Catalog služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, elektronskih publikacij, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev in drugega gradiva v fondih Kongresne knjižnice. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, elektronskih publikacijah, zemljevidih, notnih zapisih, cedejih itn. v fondih Kongresne knjižnice (18 milijonov zapisov). Zajema celotni fond…


Explore the British Library

Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Explore the British Library služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, notnih zapisov, zbornikov in drugega gradiva v fondih British Library in njenega centra za medbibliotečno izposojo v Boston Spa (Document Supply Centre). Obsega okoli 57 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, notnih zapisih in drugem gradivu v…


Catalogues de la Bibliotheque nationale de France

Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Splošne informacije Katalogi knjižnic Viri na internetu
Katalogi Bibliotheque nationale de France služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, notnih zapisov, digitaliziranih publikacij itn. v fondih francoske Nacionalne knjižnice. Obsegajo bibliografske podatke o 14 milijonih enot gradiva: o knjigah, časopisih, revijah in časnikih od začetka tiska, avdiovizualnem gradivu od leta 1911,…


Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Katalog Deutschen Nationalbibliothek služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva (cedeji, videokasete itn.), zemljevidov, elektronskih publikacij itn. v fondih knjižnice. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah in časnikih, avdiovizualnem gradivu, elektronskih publikacijah, zemljevidih itn. od leta 1913 dalje. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("Schlagwort").…


Kataloge der Österreichischen Nationalbibliothek

Splošne informacije Katalogi knjižnic
Katalogi Österreichische Nationalbibliothek služijo za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij, avdiovizualnega gradiva, rokopisov in drugega gradiva v fondih knjižnice. Obsegajo bibliografske podatke o gradivu v fondih knjižnice od leta 1501 dalje, poleg tega tudi katalog rokopisov, avtografov in zapuščin, ki obsega gradivo pred tem datumom. Jezik: nemščina