Informacijski viri

 1. MathSciNet: Mathematical Reviews on the Web

  Kategorija: Matematika    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  MathSciNet služi za iskanje znanstvene literature s področja matematike.
  Obsega bibliografske opise s kritičnimi abstrakti o člankih iz 1800 znanstvenih časopisov, knjigah, poglavjih iz knjig, prispevkih itn. od leta 1864 dalje.
  Za iskanje po tematiki uporabite Mathematics Subject Classification (MSC). Normativna datoteka omogoča natančno identifikacijo avtorjev. Bibliografski zapisi za članke iz 300 izbranih časopisov za zadnjih nekaj let vključujejo tudi navedeno literaturo, kar omogoča iskanje po citiranih referencah.

  Dopolnjevanje: mesečno
  Jezik: angleščina

  Vir nabavlja Matematična knjižnica.

   

  Dostopnost:

   

  več

 2. Zentralblatt MATH

  Kategorija: Matematika    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  Zentralblatt MATH služi za iskanje znanstvene literature s področja matematike. Obsega več kot 3 milijone bibliografskih opisov s kritičnimi izvlečki o člankih iz okrog 3000 periodičnih publikacij in 170.000 knjig, zbornikov ,konferenčnih prispevkov itn. Najstarejše gradivo sega v leto 1826, od leta 1868 dalje pa je na voljo v celoti.

  Za iskanje po tematiki uporabite Mathematics Subject Classification (MSC) in ključne besede.

  Dopolnjevanje: dvotedensko
  Jezik: angleščina

  Vir nabavlja Matematična knjižnica.

  Dostopnost:

   

  več