Informacijski viri

 1. Academic Search Complete

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Besedila člankov Znanstvene publikacije

  Academic Search Complete sodi med največje multidisciplinarne zbirke. Namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Poleg znanstvene literature pa vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave itn.

  Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 13.780 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 9.000 naslovov časopisov nekaterih založnikov kot so: Blackwell, Taylor & Francis, Routledge, Springer itn. Med časopisi je tudi nekaj slovenskih: Acta Chimica Slovenica, Acta Geographica, Anthropological Notebooks in Slovenian Law Review. Besedila so na voljo od leta 1887 do danes.

  Za iskanje po tematiki lahko uporabite iskanje po predmetnih oznakah. Možno je tudi iskanje po citirani literaturi (navedbe sklicev) in brskanje po naslovih časopisov.

  Seznam revij na naslovu: http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm 

  Dopolnjevanje: dnevno
  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

  • Academic Search Complete odd.d. (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 2. ASTM COMPASS

  Kategorija: Naravoslovje in tehnika Veda o materialih    Tip: Standardi

  Za uporabo vira se je potrebno prijaviti z geslom tudi na lokaciji Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Posredovanje dokumentov uporabnikom, ki niso študenti ali zaposleni na UL, reprodukcija natisnjenih ali elektronskih verzij dokumentov ali kakršna koli uporaba v komercialne namene ni dovoljena!

  Servis ASTM COMPASS® omogoča dostop do celotnih besedil preko 13.000 veljavnih standardov s področja materialov, izdelkov, sistemov, storitev, testiranja ipd., ki jih objavlja mednarodna organizacija za standardizacijo ASTM International (American Society for Testing and Materials). Prav tako je dostopnih preko 46.000 historičnih standardov, 2.400 umaknjenih standardov in preko 9.700 t.i. “redline standardov” (dokumenti v pdf ali html obliki z označenimi spremembami, ki so nastale pri zadnji reviziji - torej prikaz vsebinskih razlik med trenutno veljavno in predhodno različico standarda).

  Portal omogoča tudi različne možnosti omejevanja števila rezultatov iskanja. Registracija uporabnika in prijava na portal omogočata uporabo naprednih funkcij “My Tools” (dodajanje oznak in zaznamkov v dokumente, priprava osebnih seznamov za hitrejši dostop do standardov, opozorila o novih ali revidiranih standardih, oblikovanje delovnih skupin in izmenjavo standardov z drugimi upravičenimi uporabniki, prijavo na ASTM spletno usposabljanje). Pomoč pri uporabi je na povezavi: https://compass.astm.org/SUPPORT/index.html

   

  Pogoji uporabe ASTM COMPASS® (povzetek licenčnih pogojev ponudnika, ki jih mora uporabnik potrditi ob prvi prijavi)

  Upravičeni uporabniki so registrirani (vpisani) študenti, raziskovalci in zaposleni na Univerzi v Ljubljani, NUK in CTK.
  Drugim uporabnikom dostop do vsebin ASTM COMPASS® ni dovoljen.

  Dovoljena uporaba

  Posamezni upravičeni uporabniki imajo pravico do:
  • brskanja, iskanja, priklica in ogleda posameznega dokumenta;
  • začasnega prenosa in shranjevanja posameznega dokumenta na enem računalniku z namenom tiskanja ene kopije celotnega ali dela dokumenta izključno za lastno uporabo;
  • natisnjeno kopijo dokumenta je dovoljeno posredovati/deliti z drugimi upravičenimi uporabniki znotraj inštitucije;
  • v okviru izobraževalnega procesa so dovoljeni prikaz, začasen prenos in distribucija dokumentov za potrebe usposabljanja posameznikov ali skupin upravičenih uporabnikov. Posameznim študentom (upravičenim uporabnikom) je dovoljeno zagotoviti tiskano kopijo posameznega dokumenta v učilnici na lokaciji inštitucije.

  Omejitve – nedovoljena uporaba

  Posameznim upravičenim uporabnikom ni dovoljeno:
  • spreminjati, reproducirati ali kakor koli (pošiljati po elektronski pošti, prenesti na disk, kopirati na drug trdi disk ali kako drugače) deliti posamezne elektronske datoteke dokumenta;
  • kopirati posameznih natisnjenih dokumentov;
  • prodajati ali preprodajati, najemati, zakupiti, posojati ali podlicencirati posameznega dokumenta, torej kakršna koli uporaba v komercialne namene!

   

  Dostopnost:

  • ASTM (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

   

  več

 3. Catalogue du Systeme universitaire de documentation

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Katalogi knjižnic Magisteriji in disertacije Viri na internetu

  Catalogue du Systeme universitaire de documentation služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, disertacijah itn. v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic (skupaj 10 milijonov zapisov). Zajema bibliografske podatke z abstrakti o disertacijah obranjenih v Franciji od leta 1972 dalje. Za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake ("sujet").

  Jezik: francoščina
  Dopolnjevanje: mesečno

  Dostopnost:

   

  več

 4. CWTS Journal Indicators

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Bibliometrični podatki Citatni indeksi Viri na internetu

  CWTS Journal Indicators je prosto dostopen spletni vir, ki omogoča vpogled v bibliometrične podatke znanstvenih časopisov. Kazalnike razvija Leiden University’s Centre for Science and Technology Studies, ki podatke črpa iz zbirke citatnih indeksov Scopus (Elsevier). Glavni bibliometrični kazalnik je SNIP - Source-Normalized Impact per Paper, ki meri vpliv določenega časopisa tako, da v izračun vrednosti vzame celotni kontekst citiranosti področja, h kateremu časopis spada. Tako omogoča bolj natančne primerjave vrednosti citiranosti med različnimi področji. Kazalnike o posameznih časopisih lahko poiščete prek ISSN, naslova ali založnika;  prikličemo lahko tudi sezname časopisov (s podatki) na podlagi  vsebinskih področij in kategorij Scopus, ki jih lahko razvrstimo po različnih kriterijih. 

  Dostopnost:

   

  več

 5. DART-Europe E-theses Portal

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.) Magisteriji in disertacije Odprti dostop

  DART-Europe je portal, ki omogoča iskanje celotnih besedil magisterskih nalog in doktorskih disertacij partnerstva evropskih knjižnic in konzorcijev. Dostopnih je preko 541 000 dokumentov 562 evropskih univerz iz 28 držav.

  Založnik: University College London

  Dostopnost:

   

  več

 6. DBpia

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika    Tip: Besedila člankov Elektronske knjige Znanstvene publikacije

  DBpia je multidisciplinarni vir, ki vključuje preko 2000 korejskih akademskih časopisov z več kot 2 milijonoma prispevkov. Iščete lahko tudi po elektronskih knjigah in številnih drugih akademskih prispevkih. Gradivo na DBpia prihaja s področij humanistike (zgodovina, religija, filozofija, lingvistika, literatura ipd), družboslovja (ekonomija, turizem, izobraževanje, pravo, bibliotekarstvo, novinarstvo, psihologija ipd), naravoslovja (fizika, biologija, matematika, astronomija ipd), inženirstva (arhitektura, strojništvo, industrija, materiali ipd), medicine (splošna medicina, zdravstvo, farmacija, dentalna medicina, veterina ipd), tudi oceanografije, vede o hrani, gozdarstva, kmetijstva, krajinske arhitekture, umetnosti in športa, znanosti in tehnologije, nevroznanosti in kognitivnih znanosti. V zbirki so tudi nekateri viri v angleškem jeziku, objavljeni v Koreji.

  Dostopnost:

  • DBpia (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.)

   

  več

 7. Digital Book Index

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Elektronske knjige Viri na internetu

  Digital Book Index služi za iskanje elektronskih knjig predvsem v angleškem jeziku. Obsega povezave do preko 165.000 naslovih, od tega več kot 140.000 prosto dostopnih. Omogoča iskanje po različnih kriterijih in brskanje po tematskih kategorijah. Knjige so, kjer je mogoče, na voljo v različnih formatih (pdf, za Kindle...).

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 8. Digitalna knjižnica Biotehnične fakultete

  Kategorija: Naravoslovje in tehnika    Tip: Magisteriji in disertacije

  Digitalna knjižnica Biotehnične fakultete služi za iskanje in branje besedil diplomskih, specialističnih in magistrskih del ter doktorskih disertacij.

  Obsega celotna besedila diplomskih, specialističnih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, ki so jih avtorji zagovarjali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in privolili v objavo.

  Jezik: slovenščina

  Dostopnost:

   

  več

 9. Directory of Open Access Books

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Elektronske knjige Odprti dostop Viri na internetu

  Directory of Open Acces Books služi za iskanje znanstvenih knjig. Vključeni so recenzirani naslovi z vseh področij, ki so prosto dostopni bralcem. Omogoča dostop do celotnih besedil preko 5.900 znanstvenih in strokovnih knjig, ki izhajajo v odprtem dostopu. Iskanje je možno po naslovu, tematiki in besedah iz bibliografskih zapisov knjig, ter tudi po bibliografskih podatkih knjig: avtorju, naslovu, abstraktu, ključnih besedah itn..

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 10. Directory of Open Access Journals

  Kategorija: Družboslovje in humanistika Naravoslovje in tehnika    Tip: Besedila člankov Odprti dostop Viri na internetu Znanstvene publikacije

  Directory of open acces journals služi za iskanje znanstvenih časopisov ter tudi člankov iz teh časopisov. Vključeni so recenzirani naslovi z vseh področij, ki so prosto dostopni bralcem. Omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz preko 9.500 znanstvenih in strokovnih revij, ki izhajajo v odprtem dostopu. Iskanje je možno po naslovu, tematiki in besedah iz bibliografskih zapisov o časopisih ter tudi po bibliografskih podatkih člankov: avtorju, naslovu, abstraktu, ključnih besedah itn..

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več