Informacijski viri

 1. Gesetze im Internet

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Gesetze im Internet služi za iskanje in branje zveznih predpisov Zvezne republike Nemčije. Obsega večino veljavnih zveznih prepisov.

  Jezik: nemščina

  Ponudnik: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

  Dostopnost:

   

  več

 2. IUS-INFO

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  IUS-INFO je namenjena iskanju in branju zakonodaje, sodne prakse in pravne literature  Republike Slovenije ter zakonodaje, sodne prakse itn. Evropske unije.

  Obsega čistopise vseh veljavnih zakonov in podzakonskih aktov Republike Slovenije, odločitve Ustavnega sodišča, judikate Vrhovnega sodišča in določenih višjih sodišč, razpise iz Uradnega lista, izbrane komentarje zakonov (NOVO), vzorce pogodb in internih aktov (NOVO), revizijska poročila Računskega sodišča, pravna mnenja Vrhovnega sodišča, besedila člankov iz revij Podjetje in delo, Pravna praksa, Revus, Evro Pravna praksa, Odvetnik in  Sodnikov informator ter bibliografske podatke o člankih iz različnih publikacij. Na voljo so tudi nekatera diplomska in magistrska dela, ki se nanšajo na področje prava (NOVO).

  Segment EURO IUS-INFO obsega register veljavne zakonodaje EU, primarno in sekundarno zakonodajo, nacionalne ukrepe za izvajanje direktiv, dopolnilne pravne akte, judikate Sodišča Evropskih skupnosti (ECJ) in Sodišča prve stopnje (CFI), Uradni list – serijo C, pripravljalne dokumente, parlamentarna vprašanja Evropskega parlamenta, akte organov EFTE in odločitve sodišč EFTE.

  Pravna besedila EU so urejena po tezavru EUROVOC. Za pomoč pri razumevanju in prevajanju besedil uporabite angleško-slovenski in slovensko-angleški pravni slovar.

   
  Jezik: slovenščina in angleščina

  Gradiva: Posnetek spletne predstavitve iskanja

  Dostopnost:

  • IUS-INFO (Dostop z lokacij NUK. Oddaljeni dostop za člane NUK.)

   

  več

 3. Leggi Italiane

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Leggi Italiane služi  za iskanje in branje zakonodaje Republike Italije. Obsega besedila zakonov, povezave do dokumentov sodišč, ustave, uradnega lista,....

  Jezik:italijanščina

  Dostopnost:

   

  več

 4. Legifrance

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Legifrance služi za iskanje in branje pravnih predpisov in vsebine uradnega lista Republike Francije.

  Jezik: francoščina, delno angleščina, španščina, italijanščina, nemščina, arabščina in kitajščina

  Dostopnost:

   

  več

 5. legislation.gov.uk

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Legislation.gov.uk služi za iskanje in branje pravnih predpisov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Obsega besedila večine veljavnih predpisov Združenega Kraljestva, Severne Irske, Škotske in Walesa.

  Jezik: angleščina

  Založnik: The National Archives

  Dostopnost:

   

  več

 6. Narodne novine

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Narodne novine služijo za iskanje in branje predpisov, mednarodnih pogodb ter uradnih objav Republike Hrvaške od leta 1990 naprej. Obsegajo uredbeni del od leta 1990, mednarodne pogodbe, uradne objave in oglasnik javne nabave.

  Jezik: hrvaščina

  Dostopnost:

   

  več

 7. National Criminal Justice Reference Service Abstracts Database

  Kategorija: Kriminologija Pravo    Tip: Seznami in abstrakti člankov Znanstvene bibliografije

  NCJRS Abstracts Database služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja kazenskega pravosodja in kriminologije: izvrševanje kazenskih sankcij, sodišča, preprečevanje kriminalitete, mamila, mladoletniki, policija, statistika, tehnologija, žrtve itn.
  Obsega bibliografske opise z abstrakti o približno 210 000 publikacijah: poročilih uradnih organov ZDA, knjigah, raziskovalnih poročilih, člankih itn. od leta 1960 dalje. Članki so izbrani iz 105 znanstvenih in strokovnih časopisov.
  NCJRS Virtual Library služi za iskanje po publikacijah institucij zvezne vlade ZDA: U.S. Department of Justice, White House Office of National Drug Control Policy, National Institute of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Bureau of Justice Statistics, Bureau of Justice Assistance in Office for Victims of Crime. Obsega besedilo približno 7000 publikacij.

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več

 8. Rechtsinformationssystem

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Rechtsinformationssystem (RIS) služi za iskanje in branje pravnih predpisov, judikatov in vsebine uradnega lista Republike Avstrije. Obsega besedila veljavnih zakonov in podzakonskih aktov Republike Avstrije, predloge zakonov, zakone zveznih dežel, lokalne predpise, zakonodajo EU, besedila uradnih listov Republike Avstrije in posameznih zveznih dežel, judikate ustavnega, upravnega, vrhovnega, deželnih ter okrožnih sodišč.

  Jezik: nemščina, delno v angleščini

  Dostopnost:

  • RIS (Dostop brez omejitev)

   

  več

 9. Tax-Fin-Lex

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Slovenski portal TAX-FIN-LEX omogoča iskanje in branje dokumentov z davčnega, finančnega in pravnega področja. Davčni del prinaša mnenja in članke davčnih svetovalcev, pojasnila DURS, različne obrazce in povezljivost na pravno podlago. Računovodsko-finančni del prinaša nasvete, članke, obrazce in vzorce za računovodje in finančnike. Pravni del pa vsebuje veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, odločbe sodišč, vzorce pogodb, tožb, vlog itn.

  S pomočjo časovnice je omogočen vpogled v zgodovino vsakega predpisa in zakona, hkrati pa so na voljo vse različice čistopisov spremenjenih zakonov. Vsi trije deli so medsebojno smiselno povezani.

  Jezik: slovenski
   
  Vir nabavlja: Narodna in univerzitetna knjižnica

  Dostopnost:

  • Tax-Fin-Lex (Dostop z lokacij NUK. Oddaljeni dostop za člane NUK.)

   

  več

 10. THOMAS

  Kategorija: Pravo    Tip: Zakonodaja

  Thomas služi za iskanje in branje zvezne zakonodaje ter dokumentov zakonodajnega postopka Združenih držav Amerike. Obsega besedila veljavnih zveznih zakonov, osnutke zakonov, ustavo, dokumente senata in kongresa itn.

  Jezik: angleščina

  Dostopnost:

   

  več