Informacijski viri

 1. AccessMedicine

  Kategorija: Farmakologija (zdravila) Medicina    Tip: Elektronske knjige

  ACCESSMedicine nudi dostop do Clinical Library in do LANGE Educational Library. Zbirka vsebuje tudi preizkuse znanja, bazo podatkov o zdravilih, smernice za screening, poljudne opise bolezni za paciente, orodje za lažje postavljanje diferencialnih diagnoz (Diagnosaurus) in zdravstvene novice.

  Vir nabavlja CMK MF

  Dostopnost:

  • AccessMedicine (Dostop z lokacij Medicinske fakultete UL. Oddaljen dostop za člane CMK z geslom)

   

  več

 2. Centralna baza zdravil (CBZ)

  Kategorija: Farmakologija (zdravila) Medicina    Tip: Katalogi in seznami

  Centralna baza zdravil (CBZ) je osrednja nacionalna referenčna zbirka podatkov o zdravilih.

  Aplikacija omogoča iskanje podatkov o zdravilih po različnih kriterijih, pregled podatkov, vpogled v navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti zdravila ter izvoz prikazanih podatkov v obliki, ki omogoča nadaljnje obdelovanje v orodjih kot npr. Microsoft Excel. 

  Zbirko na podlagi medinstitucionalnega dogovora in zakonsko opredeljenih pristojnosti urejajo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

  Jezik: slovenščina

  Dostopnost:

   

  več