Taylor and Francis Online

Dostopnost
Taylor and Francis Online (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

Taylor and Francis Online je multidisciplinarna zbirka istoimenskega založnika, ki omogoča iskanje in prebiranje celotnih besedil člankov iz skoraj 1.900  elektronskih revij, med drugim tudi revije Javnost - The Public. Revije pokrivajo  področja bibliotekarstva in informacjskih znanosti, ekonomije, veterine, verstev, umetnosti, gradbeništva, arhitekture, politologije, izobraževanje, sociologije, biologije, psihologije, matematike, kemije, fizike itn. Celotna besedila so dostopna večinoma od leta 1997.

Dopolnjevanje: dnevno

Jezik: angleški

 

Multidisciplinarna področja Elektronske revije Enciklopedije

Ponudnik: Taylor & Francis