Statistični letopis Republike Slovenije

Dostopnost
Statistični letopis RS (Dostop brez omejitev)

Statistični letopis Republike Slovenije služi za iskanje statističnih podatkov o Republiki Sloveniji iz naslednjih področij: ozemlje in podnebje, upravna teritorialna razdelitev, poslovni subjekti, prebivalstvo, volitve, izobraževanje, raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija, kultura, informacijska družba, šport, zdravstvo, socialna varnost, kriminaliteta, aktivno prebivalstvo, plače, življenjska raven, cene, kmetijstvo in ribištvo, gozdarstvo in lov, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, energetika, obrt, gradbeništvo, promet in zveze, zunanja trgovina, trgovina, odkup, gostinstvo in turizem, nacionalni računi, investicije, bilanca javnega financiranja, sredstva prebivalstva, potrošniški krediti in zavarovanje, plačilna bilanca ter okolje.

Del področij je zajetih v Banki statističnih podatkov, kjer so podatki podrobnejši in obsegajo daljše časovno obdobje.

Družboslovje in humanistika Statistični in družboslovni podatki

Ponudnik: Statistični urad RS