Srečko Kosovel Hundert Gedichte/Sto pesmi

Dostopnost
S. Kosovel (Dostop brez omejitev)

Spletno mesto obsega besedila sto izbranih pesmi Srečka Kosovela z vzporednim nemškim prevodom.

 

 

 

Literarne vede Digitalizirano gradivo (knjige, periodika itn.)

Ponudnik: Projekt Edition Rapial edicija 1999