SpringerLink

Dostopnost
SpringerLink odd.d. (Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK)

SpringerLink servis obsega dostop do skoraj 2500 znanstvenih in strokovnih revij ter preko 33.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business Media, katere temelj predstavljata založbi Springer-Verlag in Verlag Kluwer Academic Publishers. Pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd.

Večina celotnih besedil člankov iz e-revij je dostopna od leta 1997 dalje, s februarjem 2005 pa servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje. Prav tako so dostopna celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku po letu 2005.

Dopolnjevanje: dnevno
Jezik: angleščina

Servis naroča konzorcij UL, CTK, NUK, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, IMT, KIS, URI Soča in nekaj manjših neprofitnih institucij s sofinanciranjem ARRS.

Arhitektura Astronomija Bibliotekarstvo in informacijske znanosti Biokemija Biologija Družboslovje in humanistika Ekonomija Elektrotehnika Etnologija Farmacija Film Filozofija Fizika Geografija Glasba Gradbeništvo Informatika Jezikoslovje Kemija Kmetijstvo Književnost Komunikologija Likovne umetnosti Literarne vede Management Matematika Medicina Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Politologija Pravo Psihologija Računalništvo Socialno delo Sociologija Šport Urbanizem Vede o okolju Verstva Veterina Vzgoja in izobraževanje Zdravstvena nega Elektronske knjige Elektronske revije

Ponudnik: Springer