Research Monitor

Dostopnost
Research Monitor (Dostop z lokacij Ekonomske fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene člane Centralne ekonomske knjižnice)

Bibliografska zbirka s celotnimi besedili. Research Monitor omogoča dostop do vsebin več kot 5000 raziskav Euromonitor International: vsebuje poročila o industriji, državi in potrošnikih za 80 držav ter dnevne poslovne novice, članke in mnenja strokovnjakov. Obravnava je celovita in poglobljena ter enako obsežna za vsako državo.

Ekonomija Management Besedila člankov

Ponudnik: Euromonitor