Repozitorij Univerze v Ljubljani

Dostopnost
RUL (Dostop brez omejitev)

Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov. Za vsako delo, shranjeno v Repozitorij Univerze, se bo v procesu oddaje v Repozitorij na nacionalnem portalu izvedlo zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva). V Repozitoriju so na voljo tudi metapodatki del iz zbirk ePrints.FRI, PeFprints, DRUGG in ADP.

Družboslovje in humanistika Multidisciplinarna področja Naravoslovje in tehnika Arhivi Katalogi in seznami

Ponudnik: Univerza v Ljubljani